58xroviaseps

phsihologika themata

banner-seminaria

facebook-logo

twitter-logo

stamp

 

 

 

 

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου

1. Δικαιολογητικά

Η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου χορηγείται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Επαγγελμάτων Υγείας της Περιφέρειας που ανήκει ο αιτών.

Περισσότερες πληροφορίες: ΟΔΗΓΟΣ TOY ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου (ΔΥ15)

1. Φωτοτυπία πτυχίου τμήματος Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού με σφραγίδα της Χάγης (apostille), με επίσημη μετάφραση, καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες Yπηρεσίες αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ)

2. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης

3. Παράβολο 7,63 €

* Η προμήθεια των αποδεικτικών πληρωμής γίνεται κατά τις κείμενες διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν [ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β’), ΠΟΛ 1150/15-05-2014 (ΦΕΚ 1357 Β’), ΠΟΛ 1131/24-06-2015 (ΦΕΚ 1324 Β’)] .

 4. Παράβολο χαρτοσήμου 29,35 €**

 5. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων ταυτότητας.

 6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου ταυτοποιητικού στοιχείου.

 7. (α)   Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας, άδεια παραμονής και εργασίας.

(β)    Για τους υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. απαιτείται  άδεια διαμονής.

γ)  Για τους ομογενείς από Τουρκία και Κύπρο απαιτείται δελτίο ταυτότητας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1975/91 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4310/92.

(δ)    Για τους ομογενείς από Αλβανία απαιτείται το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ

* Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

** Υφίσταται η δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής του συνολικού χρηματικού ποσού σε λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος υποδεικνύεται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό EKE-EUGO ή τα φυσικά πρόσωπα ΕΚΕ. Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντος.  Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος το αποδεικτικό κατάθεσης υποβάλλεται σε ψηφιοποιημένη μορφή.

Περισσότερες πληροφορίες: ΟΔΗΓΟΣ TOY ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

αναζητω ψυχολογο1

efpabannergif

EUROPSY4

Created by mk design                                                                                                                                Υπεύθυνοι για την ιστοσελίδα B.Μπουκουβάλα,
Ά. Καράμπελας, Θ. Παπαδάκης