Εκτύπωση 
Category: Βιβλία Ψυχολογίας
Author: Κατερίνα Μήλιου
Editor: ΒΗΤΑ
Pages: 210
ISBN: 9789604521685
Year: 2013

Review

Πώς οι ερμηνείες ενός ανθρώπου γύρω από σχετικά ασαφείς εικόνες μπορεί να αντανακλούν την προσωπικότητά του; Το ερώτημα αυτό απασχόλησε αρχικά τους καλλιτέχνες ήδη από την περίοδο της Αναγέννησης. Ο S. Freud προέκτεινε την ιδέα αυτή με μια συστηματική μελέτη βασισμένη σε έργα καλλιτεχνών. Ο H. Murray, όταν η φοιτήτρια και συνεργάτιδά του C. Roberts του διηγήθηκε ότι ο γιος της δημιουργούσε ιστορίες βλέποντας διάφορες εικόνες ενός περιοδικού, είχε την ιδέα για τη δημιουργία του Thematic Apperception Test - Τ.Α.Τ., την οποία έβαλε σε εφαρμογή με μια ομάδα συνεργατών του. Βασίστηκε στην αντίληψη του S. Freud για την τάση των ανθρώπων να ερμηνεύουν τις καταστάσεις σύμφωνα με τα βιώματα, τις εμπειρίες, τις συνειδητές ή ασυνείδητες ανάγκες, τις επιθυμίες και τα συναισθήματά τους. Οι L. Bellak συνεργάστηκε με τον H. Murray για την εξέλιξη του συστήματος ερμηνείας του Τ.Α.Τ. και δημιούργησε ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης και ερμηνείας, καθώς και αντίστοιχα τεστ για παιδιά, Children's Apperception Test - C.A.T. και για ηλικιωμένους, Senior Apperception Test - S.A.T.Σήμερα οι δοκιμασίες Τ.Α.Τ. και C.A.T. ανήκουν στις κλασικές πλέον αναγνωρισμένες και διεθνώς διαδεδομένες προβλητικές δοκιμασίες γιατί ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ερμηνεύουν τις εικόνες και αφηγούνται ιστορίες είναι αποκαλυπτικός για την προσωπικότητά τους.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα διδακτικό εγχειρίδιο που υλοποιήθηκε, μετά από πολύχρονη θεωρητική μελέτη και κλινική εμπειρία, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος του Κέντρου Ψυχολογικής και Γνωστικής Αξιολόγησης για τις δοκιμασίες T.A.T. και C.A.T. Παρουσιάζει την ιστορία της δημιουργίας των δοκιμασιών, επεξηγεί αναλυτικά τις κάρτες από τις οποίες αποτελούνται, τον τρόπο με τον οποίο χορηγούνται και τον τρόπο με τον οποίο αναλύονται και ερμηνεύονται οι ιστορίες που δίδονται από τους εξεταζόμενους. Συμπεριλαμβάνει πλήθος κλινικών παραδειγμάτων, ενδείξεις για τυχόν ψυχικές διαταραχές, ένα κεφάλαιο με σημειώσεις γύρω από τις αναφερόμενες στο κείμενο ψυχαναλυτικές έννοιες, καθώς και δύο ολοκληρωμένα κλινικά περιστατικά, ενός ενήλικα και ενός παιδιού. Ως σύστημα ανάλυσης και ερμηνείας έχει επιλεγεί αυτό του L. Bellak, το οποίο, μολονότι ψυχαναλυτικό, χρησιμοποιεί στοιχεία από το γνωστικό-συμπεριφορικό μοντέλο, από τις θεωρίες επικοινωνίας και αναγνωρίζεται σήμερα ως το πιο ολοκληρωμένο.
Απευθύνεται σε κλινικούς ψυχολόγους και σε ειδικούς της ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μέσα από τις ιστορίες που αφηγούμαστε αντανακλούμε την προσωπικότητά μας. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)
Περιεχόμενα
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α' ΜΕΡΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Β' ΜΕΡΟΣ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (THEMATIC APPERCEPTION TEST - T.Α.Τ.)
-Κάρτες T.A.T.
Αρίθμηση των καρτών
Περιγραφή των καρτών
-Χορήγηση των καρτών
Τρόποι χορήγησης
Πλαίσιο της χορήγησης
Προβλήματα κατά τη χορήγηση
Διερεύνηση των αφηγήσεων
-Ερμηνεία των αφηγήσεων
Σύντομη ανασκόπηση των βασικών συστημάτων και μεθόδων ερμηνείας Σύστημα L. Bellak
Γ' ΜΕΡΟΣ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (CHILDREN'S APPERCEPTION TEST - C.A.T.)
-Κάρτες C.A.T.
Αρίθμηση των καρτών
Περιγραφή των καρτών
-Χορήγηση των καρτών
Πλαίσιο της χορήγησης
Προβλήματα κατά τη χορήγηση
Διερεύνηση των αφηγήσεων των ιστοριών
-Ερμηνεία των αφηγήσεων
Βασικές υποθέσεις για την ερμηνεία του C.A.T.
Κατηγορίες ερμηνευτικής ανάλυσης
Δ' ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ T.A.T.
Διαταραχές της διάθεσης
Αγχώδεις διαταραχές/Anxiety state
Διαταραχές της προσωπικότητας
Σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωτικές διαταραχές
Διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής/Attention deficit disorder
Νευροψυχολογικές διαταραχές/Features of neuropsychological disorder
Ε' ΜΕΡΟΣ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
-Ενήλικας άντρας με σωματοποίηση άγχους
Ιστορικό
Παρουσίαση και ανάλυση των ιστοριών
Συνόψιση του υλικού των ιστοριών
Έκθεση
-Αγόρι με προβλήματα συμπεριφοράς
Ιστορικό
Παρουσίαση και ανάλυση των ιστοριών
Συνόψιση του υλικού των ιστοριών
Έκθεση
Σημειώσεις
Παράρτημα
Βιβλιογραφία 
Date insert: Σάββατο, 15 Νοέμβριος 2014