Τα Νέα

Προτάσεις του ΣΕΨ για την λειτουργία γραφείου Ψυχολόγου στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Υγείας. (συνημμένο ΣΕΨ Προϋποθέσεις γραφείων)

Προτάσεις του ΣΕΨ για την λειτουργία γραφείου Ψυχολόγου στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Υγείας. (συνημμένο ΣΕΨ Προϋποθέσεις γραφείων)

ΣΕΨ Προϋποθέσεις γραφείων Ψυχολόγων

Κατηγορίες: Γενικά