Διοικητικό Συμβούλιο 19 Νοεμβρίου 2019

Αρχαιρεσίες 19ης Νοεμβρίου 2019

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Βασιλική Μπουκουβάλα του Δημητρίου Πρόεδρος
Θαλής Παπαδάκης του Νικολάου Αντιπρόεδρος
Βασιλική Καραγιάννη του Δημητρίου Γενικός Γραμματέας
Άγγελος Καράμπελας του Γεωργίου Ειδικός Γραμματέας
Μιχαήλ Συρρής του Μάρκου Ταμίας
Νένα Λεμονιά Βλασσά του Βασιλείου Υπεύθυνη Περιφέρειας
————————————————————-
Μέλη
Ευτέρπη Ρίζου του Δημητρίου
Βασιλική Ευφροσύνη Κουμαντάκη του Μιχαήλ
Ελμίνα Παντελάκη του Νικολάου