Όροι Χρήσης

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του υλικού, το οποίο είναι προσπελάσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και υπόκειται στις Ελληνικές και Διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας καθώς και στους δεοντολογικούς και εθιμικούς κανόνες. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας, διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς.

Η αναπαραγωγή για προσωπική χρήση ή για περεταίρω μη εμπορική διάδοση σε άλλους (για εκπαιδευτικούς σκοπούς, έρευνα, ιδιωτική μελέτη ή εσωτερική κυκλοφορία εντός ενός οργανισμού) επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται δεόντως μνεία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της πηγής προέλευσής τους. Tα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διάθεσης και αναπαραγωγής του υλικού παραμένουν στους συγγραφείς και εκδότες, όπως κατά περίπτωση ισχύει, και θα πρέπει να ζητείται η έγγραφη έγκρισή τους.

Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή τους με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου υπεύθυνου.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες μας και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

 “Δεσμοί” (links )

Η ιστοσελίδα μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.