ΣΕΨ

Αρχαιρεσίες 14ης Δεκεμβρίου 2021

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Βασιλική Μπουκουβάλα του Δημητρίου Πρόεδρος
Θαλής Παπαδάκης του Νικολάου Αντιπρόεδρος
Βασιλική Καραγιάννη του Δημητρίου Γενικός Γραμματέας
Άγγελος Καράμπελας του Γεωργίου Ειδικός Γραμματέας
Βασιλική Ευφροσύνη Κουμαντάκη του Μιχαήλ Ταμίας
Νένα Λεμονιά Βλασσά του Βασιλείου Υπεύθυνη Περιφέρειας
————————————————————-
Μέλη
Παναγιώτης Απότσος του Γεωργίου
Φανή Πάσχου του Χρήστου
Μαρία Νικολάου του Ιωάννη