ΣΕΨ

Τα ιδρυτικά μέλη του ΣΕΨ είναι :

Βάσω Βασιλείου

Θάλεια Βεργοπούλου

Σοφία Γεδεών

Άννα Γκαρμάτη

Φρόσω Καββαδά – Κένη

Φρόσω Καραπάνου

Έμμυ Καρτάλη

Χαρίκλεια Λεούση

Ευτυχία Ματαλών

Πηνελόπη Μιχαλάκη

Αικατερίνη Μιχαλοπούλου

Καλλιόπη Μουστάκα

Νικόλαος Μποχλόγυρος

Μαρία Νασιάκου

Γιώργος Παπαγεωργίου

Σοφία Παρασκευά – Σακκά

Άννα Ποταμιάνου

Καλλιόπη Πούμπουρα

Μαρία Τενεζάκη

Ελένη Τζανετάκη

Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου

Νίτσα Χαρβάτη

Μαρία Χουρδάκη