Επαγγελματικά
 • 25.7.2017: «Αναγκαιότητα εξίσωσης με τους άλλους επαγγελματίες της αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ για συνεδρίες Ψυχολόγου στην Ειδική Αγωγή».
  Περισσότερα εδώ
 • 17.3.2017: Δελτίο Τύπου: Περί αμοιβών συνεδριών Ψυχοθεραπείας και Ψυχολόγων στην Ειδική Αγωγή.
  Περισσότερα εδώ
 • 14.1.2017: Δελτίο Τύπου: Θέσεις του ΣΕΨ για τα τεκτενόμενα στην Ειδική Αγωγή.
  Περισσότερα εδώ
 • 4.1.2017: «Προτάσεις του ΣΕΨ περί της Ειδικής Αγωγής Ε.Κ.Π.Υ.».
  Περισσότερα εδώ
 • 2.1.2017: Διευκρινίσεις επί της ορολογίας
  Περισσότερα εδώ
 • 27.12.2016: «Παρατηρήσεις και Προτάσεις Σ.Ε.Ψ. σχετικά με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Ειδικής».
  Περισσότερα εδώ
 • 22.7.2014: «Προτάσεις των ΣΕΨ – ΠΕΝΟΨΥ για την Ένταξη των Ψυχολόγων στο Ενιαίο Σύστημα Παροχών Υγείας».
  Περισσότερα εδώ