Φοιτητές

Οι επίσημες προσπάθειες σύστασης της Μόνιμης Επιτροπής Φοιτητών Ψυχολογίας Ελλάδος ξεκίνησαν το 2016 από 4 προπτυχιακές φοιτήτριες σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων. Ακολούθησαν ποικίλες συναντήσεις και συζητήσεις. Συντάχθηκε και ελέγχθηκε ο Εσωτερικό Κανονισμός λειτουργίας και συνεργασίας με τον ΣΕΨ. Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 έλαβαν χώρα η 1η Γενική Συνέλευση και οι πρώτες εκλογές της ΜΕΦΨΕ, κάνοντας την Μόνιμη Επιτροπή πραγματικότητα.

Σκοπός και Όραμα

  • Δημιουργία σχέσεων και διόδων επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών.
  • Ενημέρωση σχετικά με την επιστήμη της Ψυχολογίας και της επαγγελματικής ζωής.
  • Συμμετοχή και εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους.
  • Ενθάρρυνση της κινητικότητας.
  • Η σύνδεση των φοιτητών Ψυχολογίας με την κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Δομή ΜΕΦΨΕ

  • Έχει συσταθεί υπό την αιγίδα του ΣΕΨ (www.seps.gr), που προσφέρει ένα επαγγελματικό και επιστημονικό κύρος.
  • Λειτουργεί αυτόνομα.
  • Διοικείται από μία 5μελή Διοικούσα Επιτροπή

Ενεργά Μέλη

Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του ΣΕΨ εγγράφεται κάθε προπτυχιακός και μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια
Ψυχολογίας:

  • αδιακρίτως φύλου και εθνικότητας, οποιουδήποτε υφιστάμενου ακαδημαϊκού ιδρύματος Ψυχολογίας εντός του ελλαδικού χώρου, που οδηγεί στην απόκτηση τίτλων Ψυχολογίας αναγνωρισμένων από την Ελληνική Πολιτεία και καταλήγουν σε Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου.
  • με ελληνική υπηκοότητα, που φοιτά σε ακαδημαϊκό ίδρυμα Ψυχολογίας του εξωτερικού και αναγνωρίζεται από την Ελληνική Πολιτεία.

Διοικούσα Επιτροπή 2021-2023

Πρόεδρος: Βασιλεία Παπακώστα
Αντιπρόεδρος: Μαριαλένα Παπανίκου
Γραμματέας: Έλενα Στροπωνιάτη
Ταμίας: Μάγδα Ουζούνη
Μέλος: Αναστασία Παπαευθυμίου

 

Εσωτερικός Κανονισμός ΜΕΦΨΕ

Internal Statues and Domestic Regulations