Επαγγελματικά

Επιπλέον της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου κρίθηκε αναγκαία η Πιστοποίηση (Βεβαίωση) από τον Σ.Ε.Ψ. του Επαγγελματία Ψυχολόγου, που να αναρτάται στον επαγγελματικό χώρο του Ψυχολόγου, διότι έχουν παρατηρηθεί διαφόρων ειδών ψευδεπίγραφες χρήσεις του τίτλου του Ψυχολόγου, οι οποίες παραπλανούν τους πολίτες.

Η Πιστοποίηση αυτή διασφαλίζει στους πολίτες ότι απευθύνονται σε εξειδικευμένο επιστήμονα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ο οποίος κατέχει όλα τα προσόντα που απαιτούνται από την Πολιτεία, για να ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του Ψυχολόγου. Οι πολίτες, από την πλευρά τους, που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Ψυχολόγου, θα πρέπει να ζητούν να δουν την Πιστοποίηση αυτή, αν δεν είναι εμφανής στο γραφείο του Ψυχολόγου.

Η Πιστοποίηση αναρτάται στην εξώθυρα του ιδιωτικού γραφείου των ελευθέρων επαγγελματιών ή τοποθετείται ευδιάκριτα στον εσωτερικό χώρο του γραφείου των συναδέλφων που είναι σε σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτοί).

Η Πιστοποίηση του Επαγγελματία Ψυχολόγου χορηγείται δωρεάν με την εγγραφή στον Σ.Ε.Ψ. Είναι τοποθετημένη σε ειδικό πλαίσιο από πλεξιγκλάς και ανανεώνεται κάθε χρόνο, εφ’ όσον το μέλος είναι ταμειακώς ενήμερο.