ΣΕΨ

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A Εθνικές Ομαδες Εργασιας
 1. Ομάδα εργασίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις:
  Υπεύθυνη η κ. Ειρήνη Βέκκου
Β Διεθνεις Ομαδες Εργασιας  (E.F.P.A.)

Οι ομάδες αυτές έχουν ως στόχο τη συλλογή, επεξεργασία και διατύπωση κοινών για την Ευρωπαϊκή Ένωση θέσεων , τις οποίες η E.F.P.A. εισηγείται ως μη κυβερνητικός οργανισμός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , σε θέματα Ψυχολογίας.

Ο Σ.Ε.Ψ. συμμετέχει ενεργά στις κάτωθι τέσσερις διεθνείς ομάδες εργασίας :

 1. Ομάδα εργασίας για την Ψυχοθεραπεία
  Εκπρόσωπος ο κ.Θαλής Ν. Παπαδάκης
  Standing Committee on Psychotherapy
 2. Ομάδα εργασίας για την διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών
  Εκπρόσωπος η κ. Βασιλική Μπουκουβάλα
  Standing Committee on Crisis and Disaster (2005)
  Standing Committee on Crisis and Disaster (2007)
  Επιστολή Αντιμετώπισης Καταστροφών Διαχείρισης Κρίσεων και Ψυχικού Τραύματος.
  Αίτηση μέλους στην Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Διαχείρισης Κρίσεων και Ψυχικού Τραύματος του Σ.Ε.Ψ.
  Association of Greek Psychologists – Post disaster crisis intervention- Athens earthquake 1999.
  Association of Greek Psychologists.doc
  http://disaster.efpa.eu/
 3. Ομάδα εργασίας σχετικά με το έργο των Ψυχολόγων στο Εκπαιδευτικό σύστημα
  Εκπρόσωπος η κ. Νένα Βλασσά
  TF Psychologists in the Educational System
 4. Ομάδα εργασίας για την τρίτη ηλικία
  Εκπρόσωπος ο κ. Άγγελος Καράμπελας
  TF Psychology of Ageing