Προγράμματα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ACT/ΜΜΜΕ-Βίας

ACT – Adults and Children Together Against Violence Program Πρόγραμμα ΜΜΜΕ-Βίας: Μικροί και Μεγάλοι Μαζί Εναντίον της Βίας

ACT Against Violence και το ΜΜΜ Εναντίον της Βίας;

Το ACT Against Violence είναι ένα Πρόγραμμα Πρόληψης της Βίας για την προστασία των μικρών παιδιών, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον Αμερικανικό Ψυχολογικό Σύλλογο (American Psychological Association – APA) και τον Εθνικό Σύλλογο για την Εκπαίδευση Μικρών Παιδιών (National Association for the Education of Young Children – NAEYC) των ΗΠΑ.

Διαβάστε Περισσότερα (pdf)

Φυλλάδιο  ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ACT/ΜΜΜΕ-Βίας

Εξώφυλλο (pdf) Εσωτερικό (pdf)

Αίτηση σεμιναρίο (doc)

Bεβαίωση από τον ΑΡΑ  για το ACT

 


 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2017 Αρ. Πρωτ.: 13077

Διεθνής Επιστημονική Διημερίδα

«Η Βία και οι Επιπτώσεις της στη Σύγχρονη Κοινωνία των Παιδιών και των Ατόμων Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων»

Χίος 9-10 Ιουνίου 2017

Διαβάστε την πλήρη Ανακοίνωση εδώ