Επαγγελματικά

Ο ΣΕΨ εγκαινιάζει μια νέα σελίδα υπό τον τίτλο «Τεκμηρίωση», όπου θα δημοσιεύει επίσημα κείμενα (Κρατών, Ομοσπονδιών, Συλλόγων κλπ), σχετικά με τις επαγγελματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις των Ψυχολόγων, εργαζομένων στους διάφορους εξειδικευμένους τομείς εφαρμογής της Ψυχολογίας, όπως καθορίζονται από τα νομοθετικά συστήματα των Ευρωπαϊκών χωρών.

Οι βασικοί αυτοί τομείς εργασίας των Ψυχολόγων περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας (Euro Ψ), που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων των Ψυχολόγων (EFPA), και είναι της Υγείας/Ψυχοπαθολογίας, της Εκπαίδευσης, της Οργάνωσης/Διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, του Ψυχικού Τραύματος, της Κυκλοφορίας, κλπ.

Περισσότερα ( pdf )