Επαγγελματικά

7.3.2017: Υπόμνημα ΣΕΨ για το σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» προς την Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και τον Υπουργό Υγείας.

Μετά από πρόσκληση που απηύθυνε προς τον ΣΕΨ ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής κ. Νίκος Μανιός  να παραστούμε την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017  στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής για να συμμετάσχουμε  στο διάλογο και να εκθέσουμε  εν συντομία τις απόψεις μας σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας  «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις» τον  ΣΕΨ  εκπροσώπησαν η Πρόεδρος κα Βασιλική Μπουκουβάλα , ο Αντιπρόεδρος κος Θαλής Παπαδάκης και ο Ειδικός Γραμματέας κ. Άγγελος Καράμπελας. Μετά την λήξη της δημόσιας διαβούλευσης,  εκ μέρους του ΣΕΨ  κατετέθη στην Επιτροπή και στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα  Ξανθό  το σχετικό υπόμνημα  και το οποίο σας το επισυνάπτουμε.

12990 Μεταρρύθμιση.pdf

2016: Μισθολογική Προαγωγή κατόχων Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου από το ΣΑΕΠ.

Η Πρόεδρος του ΣΑΕΠ ενημέρωσε τον επίσημο εκπρόσωπο του κλάδου των Ψυχολόγων, ΣΕΨ,  στο εν λόγω συμβούλιο, ότι με την υπ΄αριθ. 276/2015 ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ο αλλοδαπός μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος από το ΣΑΕΠ, λαμβάνεται υπόψιν για τη βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή υπαλλήλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.4 του ν.4024/2011.

Το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης διαβιβάστηκε στο Σύλλογό μας  και είναι διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο.

17.2.2015: «Κατάργηση του αρθ. 41 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α 270/24-12- 2014)».

διαβάστε σχετικά εδώ

2.11.2011: Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων – ΣΕΨ και η Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Ψυχολόγων – ΠΕΝΟΨΥ ενημερώνουν τα μέλη τους,  ότι  επετεύχθη να τίθενται εκτός εφεδρείας οι ψυχολόγοι  που υπηρετούν στα  Δημόσια Νοσοκομεία σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο Υ4α/οικ129726 /2011-24/11/2011του υπουργού υγείας Α. Λοβέρδου.

23.2.2010: Οι Ψυχολόγοι στο ΕΣΥ: Νέα μεγάλη επιτυχία των Σ.Ε.Ψ – Π.Ε.Ν.Ο.Ψ.Υ.

Ξεκίνησε η επεξεργασία της Υπουργικής Απόφασης για την ένταξη των ήδη υπηρετούντων Ψυχολόγων στη δημόσια περίθαλψη, στο ΕΣΥ.

Ο Υπουργός Υγείας κ. Δ. Αβραμόπουλος έδωσε την εντολή, ενώ παράλληλα και ο Υφυπουργός Υγείας κ. Γ. Κωνσταντόπουλος διεβίβασε στην Υπηρεσία Νομικών Προσώπων του Υπουργείου, για περαιτέρω επεξεργασία, το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης ,που έχει εκπονήσει η Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Ψυχολόγων (ΠΕΝΟΨΥ) σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ). Κατόπιν ενεργειών του ΣΕΨ πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου συνάντηση των δύο Προέδρων (ΣΕΨ και ΠΕΝΟΨΥ) με τον Υπουργό Υγείας κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο, ο οποίος συμφώνησε με το αίτημα αυτό της Κοινότητας των Ψυχολόγων και έδωσε εντολή να ξεκινήσει η διαβούλευση του Υπουργείου με τους Συλλόγους. Παράλληλα, ο Υφυπουργός Υγείας κ. Γ. Κωνσταντόπουλος διεβίβασε υπηρεσιακά το προσχέδιο των ΣΕΨ-ΠΕΝΟΨΥ στην Διεύθυνση Νομικών Προσώπων, που είχαν ήδη καταθέσει οι δύο Σύλλογοι, προς περαιτέρω επεξεργασία και ξεκίνησε ο διάλογος.

Έτσι, με την έκφραση της πολιτικής βούλησης τόσο του Υπουργού Υγείας κ. Δ. Αβραμόπουλου όσο και του Υφυπουργού κ. Γ. Κωνσταντόπουλου, αρχίζει η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης, της πλέον σύνθετης, του στρατηγικού στόχου των επαγγελματιών Ψυχολόγων, περί εντάξεως των ήδη υπηρετούντων στη δημόσια νοσοκομειακή περίθαλψη στο ΕΣΥ.

Οι δυο Σύλλογοι θεωρούν ότι η νομοθετική ρύθμιση της ένταξης των Ψυχολόγων στο Ε.Σ.Υ. αποτελεί στρατηγικό στόχο του επαγγέλματος μας. Εκτιμούν ότι μόνο μέσω αυτής της ρύθμισης μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για περαιτέρω θεσμοθετήσεις του έργου και της ιδιότητας του Ψυχολόγου (τουλάχιστον στην κλινική εφαρμογή του). Μόνο εντός του πλαισίου της δημόσιας λειτουργίας του επαγγέλματος μας μπορεί να αρχίσει να οριοθετείται θεσμικά σε σχέση με τα όμορα επαγγέλματα, τόσο όσον αφορά στο έργο του όσο και στην αναγνώριση της λειτουργικότητας του από τα άλλα (Status).

Για την ιστορία σημειώνουμε ότι το αίτημα για την ένταξη των Ψυχολόγων στο ΕΣΥ διαμορφώθηκε ως στρατηγικός στόχος του κλάδου μας στο Δ.Σ. του ΣΕΨ στις αρχές της δεκαετίας 90.

Η μετέπειτα ίδρυση (1996) του κλαδικού σωματείου των Νοσοκομειακών Ψυχολόγων (Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Ψυχολόγων – ΠΕΝΟΨΥ ) ενεργοποίησε ιδιαίτερα στο στόχο αυτό το σύνολο των συναδέλφων, που υπηρετούν στη δημόσια περίθαλψη της χώρας μας.

Παράλληλα, η συστηματική και διεξοδική συζήτηση του στόχου αυτού στις Γ.Σ. και των δύο Συλλόγων συνέβαλε στο να αγκαλιαστεί θερμά το αίτημα αυτό από την συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών Ψυχολόγων.

Η αναγκαιότητα και τα οφέλη που θα προκύψουν από τη θεσμοθέτηση εσωτερικής ιεραρχίας, (Διευθυντές Α, Β ,Γ) ελέγχου και εποπτείας της εργασίας των Ψυχολόγων που υπηρετούν στο ΕΣΥ είναι προφανείς: αναβαθμίζει το έργο και η υπευθυνότητα του Ψυχολόγου στον δημόσιο τομέα, όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες , ενώ το δημόσιο σύστημα Υγείας θα μπορεί να προσφέρει ψυχολογικές υπηρεσίες σύγχρονες, ποιοτικές, υψηλού επιστημονικού επιπέδου και αναγνωρίσιμες από τους πολίτες.

Η συνεχής και άοκνη μελέτη για τη διαμόρφωση του στρατηγικού αυτού στόχου του κλάδου μας, κυρίως από την ΠΕΝΟΨΥ, αλλά και η στενή συνεργασία με τον ΣΕΨ για την προώθηση του έχουν ήδη αποδώσει καρπούς.

Το 1997 με τον ν.2519 (νόμος «Γείτονα») επετεύχθησαν δύο ουσιαστικά τμήματα του σχεδιασμού μας:

α) η πρόβλεψη για την δημιουργία κλάδου Ψυχολόγων στο ΕΣΥ, και

β) η ανάληψη εφημεριών από τους Ψυχολόγους.

Σήμερα, με την απόφαση αυτή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ξεκινά ένα νέο τμήμα: ο σχεδιασμός της ένταξης των ήδη υπηρετούντων καθώς και η δυνατότητα επέκτασης του θεσμού αυτού με νέες θέσεις εργασίας.

Η σύντομη αυτή αναφορά στα γεγονότα οδηγεί αβίαστα σε ορισμένα συμπεράσματα για το:

1. Ποιοι χαράσσουν στρατηγικούς στόχους για τον κλάδο μας και ποιοι υπεκφεύγουν αυτών αιθεροβατώντας σε φαιοκόκκινου τύπου «μαντριά».

2. Ποιοι ενδιαφέρονται να επιλύσουν τα πραγματικά επαγγελματικά προβλήματα των Ψυχολόγων και ποιοι επιδιώκουν να βρίσκονται στον αφρό της επικαιρότητας με αλαλαγμούς σκανδαλολογίας.

3. Ποιοι συσπειρώνουν τον κλάδο σε συγκεκριμένους στόχους και ποιοι κηρύσσουν τη διάλυση επιδιδόμενοι στη συκοφαντία και το κυνήγι μαγισσών.

4. Ποιοι επιλύουν προβλήματα θωρακίζοντας το επάγγελμα μας με νόμους και ποιοι μπαρουφολογούν με νομικίστικες ιδεοληψίες και ξύλινο λόγο.

5. Ποιοι επιτυγχάνουν αθόρυβα τις διεκδικήσεις του κλάδου κερδίζοντας μεθοδικά τις μάχες και ποιοι κάνουν συλλογή αποτυχημένων ενεργειών.

6. Ποιοι δημιουργούν νόμους για το επάγγελμα μας και ποιοι προσπαθούν λυσσαλέα να τους καταργήσουν στα δικαστήρια.

25.1.2010: Αναδρομική Τακτοποίηση Υπαλλήλων, για τους οποίους δεν εφαρμόστηκε ορθά η Οδ. 89/48/ΕΟΚ

Διαβάστε σχετικά εδώ