Επαγγελματικά

Ο Σ.Ε.Ψ. ως αναγνωρισμένος από την Πολιτεία αντιπροσωπευτικός επαγγελματικός – επιστημονικός φορέας των Ψυχολόγων στη χώρα μας εκδίδει, για τους Ψυχολόγους μέλη του, την Ταυτότητα Επαγγελματία Ψυχολόγου.

Από τον Ιανουάριο του 2006, δημιούργησε ένα νέο καλαίσθητο έντυπο, σε σχήμα και μέγεθος τραπεζικής πιστωτικής κάρτας διπλής όψεως, ώστε να αναγράφονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα τα στοιχεία του κατόχου (ονοματεπώνυμο, αριθμός άδειας άσκησης επαγγέλματος, αριθμός μητρώου Σ.Ε.Ψ., αριθμός ευρωπαϊκού μητρώου ψυχολόγων για όσους κατέχουν τη διάκριση EuroPsy – Basic).

Η Επαγγελματική Ταυτότητα Ψυχολόγου εκδίδεται αυτομάτως με την εγγραφή στον Σ.Ε.Ψ. και ανανεώνεται δωρεάν κάθε τρία χρόνια, εφ’ όσον ο κάτοχός της είναι ταμειακώς ενήμερος. Για την ανανέωση της ταυτότητας απαιτούνται δυο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (3×3 εκ.).