Επαγγελματικά

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, από την έναρξη της έκδοσης Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος (ΑΑΕ), έχει διαπιστώσει ότι η λειτουργία Μητρώου Ψυχολόγων (κατεχόντων νόμιμης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος – Βεβαίωση) είναι απαραίτητη και έχει επανειλημμένως ενημερώσει το Υπουργείο Υγείας για την ανάγκη αυτή.

Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά επικοινωνία με το αρμόδιο υπουργείο εδώ:

14303 ΣΕΨ Μητρώο Ψυχολόγων

14011 24-9-21 ΥφΥ

14054 ΣΕΨ-ΥΠ.ΥΓ 25-11-20

12643 8-12-15 ΥΥ αιτήματα