Επαγγελματικά

 

Γνωματεύσεις Ψυχολόγων για δικαστική χρήση.

 

25.9.2014: Γνωματεύσεις Ψυχολόγων για τους Υποψηφίους στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

  • 25.9.2014: Γνωματεύσεις Ψυχολόγων για τους Υποψηφίους στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
    Περισσότερα εδώ

19.4.2011: Τίτλοι που συγχέονται με το επάγγελμα του Ψυχολόγου.

Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων.

Μετά από πληθώρα ερωτημάτων πού τέθηκαν το τελευταίο  διάστημα στον Σύλλογό μας από πολίτες ενδιαφερομένους για θεραπείες ψυχολογικού τύπου, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων προκειμένου να διασφαλίσει το υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών, να διαφυλάξει τους πολίτες από παραπλανητικές επωνυμίες, καθώς και το κύρος του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, διευκρινίζει τα κάτωθι:

1. Oι  τίτλοι Σύμβουλος, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Σύμβουλος Γάμου, Σύμβουλος Οικογενειακών  Σχέσεων, Ψυχοθεραπευτής Ψυχαναλυτής,  κ.ά. χρησιμοποιούνται κατά δήλωση των χρηστών τους. Δεν τυγχάνουν καμιάς  αναγνωρίσεως από την Ελληνική Πολιτεία , ούτε και το περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους. Συνεπώς , οι τίτλοι αυτοί δεν εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο και την αναμενόμενη ποιότητα στην  παροχή υπηρεσιών.

2. Αντιθέτως, ο τίτλος του Ψυχολόγου χρησιμοποιείται προφορικώς και γραπτώς ,    μόνο από όσους κατέχουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου, σύμφωνα με τους νόμους 991/79 ,2646/98 και Κοινοτική Οδηγία 2005/36.   Όσοι  τον χρησιμοποιούν χωρίς την ανωτέρω άδεια προβαίνουν σε αντιποίηση επαγγέλματος και διώκονται ποινικά Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου απαιτεί Πανεπιστημιακό Πτυχίο Ψυχολογίας αναγνωρισμένο από την Ελληνική Πολιτεία.

3. Επίσης, μόνο,  οι Ψυχολόγοι, μέλη του ΣΕΨ, υπόκεινται στον κώδικα δεοντολογίας του ΣΕΨ και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων των Ψυχολόγων (EFPA).Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν συμφέρον, λοιπόν, να αναζητούν Ψυχολόγους, μέλη του ΣΕΨ, ώστε να εξασφαλίζονται σε περίπτωση κακής πρακτικής. Το καταστατικό του ΣΕΨ,  προβλέπει διαδικασία υποβολής παραπόνων από τους πολίτες για τις παραβάσεις και οι Ψυχολόγοι που τους παραβιάζουν υφίστανται κυρώσεις.

Για τους ανωτέρω λόγους αυτό, και προκειμένου να μην παραπλανώνται οι πολίτες, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων :

α) Εφοδιάζει τα μέλη του με Πιστοποιητικό  Επαγγελματία Ψυχολόγο, την οποία υποχρεούνται τα μέλη να αναρτούν είτε στην εξώθυρα του γραφείου τους, είτε σε εμφανές μέρος εντός αυτού.

β) Καταχωρεί τους  ελεύθερους επαγγελματίες, μέλη του ΣΕΨ, σε ειδικό κατάλογο στην ιστοσελίδα του (www.seps.gr) όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν Ψυχολόγο ανά πόλη και περιοχή.

γ) Παροτρύνει τα μέλη του να αναγράφουν στις επαγγελματικές τους κάρτες και επιγραφές ότι είναι τακτικά μέλη του ΣΕΨ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο