Επαγγελματικά

Ένταξη του Ψυχολόγου Ελεύθερου Επαγγελματία στην Εφορία με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας – Κ.Α.Δ.: «Υπηρεσίες Ψυχολόγου 86.90.18.04».

Το τελευταίο διάστημα, έχει παρατηρηθεί, πολλοί συνάδελφοι Ψυχολόγοι ελεύθεροι επαγγελματίες να έχουν δηλωθεί στην Εφορία με διάφορες μη ακριβείς του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επαγγελματικές κατηγορίες.

Εφιστούμε, λοιπόν, την προσοχή στους συναδέλφους, που πρόκειται να κάνουν ή έχουν ήδη κάνει έναρξη ελευθερίου επαγγέλματος, να δηλώνεται στην Εφορία η κύρια επαγγελματική τους δραστηριότητα ως «Υπηρεσίες Ψυχολόγου» με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας – Κ.Α.Δ.:  86.90.18.04