ΕυρωΨυ

2. Οφέλη από την απόκτηση του ΕυρωΨυ (EuroPsy Basic)

Το όφελος για τους επαγγελματίες Ψυχολόγους είναι ότι προσφέρει επιπλέον αξιοπιστία και διαφάνεια των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων τους, διότι αυτά: 1) ελέγχονται, 2) καταγράφονται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Ψυχολόγων της EFPA, και 3) καθίστανται επισκέψιμα από τον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, εργοδότη ή πελάτη.

Επίσης, υπάρχουν και άλλοι σοβαροί λόγοι για τους οποίους οι ήδη επαγγελματίες θα πρέπει να αιτηθούν τώρα το ΕυρωΨυ:

  •  για να αποκτήσουν αργότερα το ΕυρωΨυ των Εξειδικευμένων Προσόντων (π.χ. στην Ψυχοθεραπεία ή σε άλλους τομείς), θα πρέπει να έχουν ήδη το βασικό ΕυρωΨυ. Διαφορετικά δεν θα μπορούν να το αποκτήσουν.
  • για να είναι σε θέση να ασκήσουν εποπτεία στους νέους Ψυχολόγους, κατά την πρακτική άσκηση του ενός έτους, θα μπορούν να την ασκούν μόνο όσοι έχουν ήδη το βασικό ΕυρωΨυ. Διαφορετικά θα αποκλείονται.
  • για να μπορούν να επωφεληθούν των μεταβατικών διατάξεων, που λήγουν 31-03-201