Εγγραφή
  1. Αίτηση εγγραφής δόκιμου μέλους
    Κατεβάστε την Αίτηση Δόκιμου Μέλους
  2. Βεβαίωση Σχολής της φοίτησης στο τελευταίο έτος σπουδών Ψυχολογίας ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου
  3. Έντυπη Αίτηση (παρέχεται από το Σύλλογο)
  4. Ποσό εγγραφής (Ευρώ 10,00)
  5. Ποσόν συνδρομής τρέχοντος έτους (Ευρώ 20,00)

* Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων. Η επικύρωση έχει καταργηθεί για υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα. Θα ζητήσετε από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ επικύρωση για ιδιωτικό τομέα. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά από την αρμόδια διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα, ή από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ελλάδα, ή από δικηγόρο, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Δικηγορικού Κώδικα.

** Τα ποσά εγγραφής και συνδρομής μπορείτε να τα καταθέσετε στην Alpha Bank, όπου διατηρεί λογαριασμό ο Σύλλογος με αριθμό 115 00 2002 038520 (ΙΒΑΝ-GR0401401150115002002038520) και να εσωκλείσετε με τα Δικαιολογητικά σας φωτοαντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης.

*** Προσοχή να αποστέλλονται όλα τα δικαιολογητικά με το ταχυδρομείο, απλά όχι συστημένα στην Ταχυδρομική Θυρίδα του ΣΕΨ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Τ.Θ.27011
Τ.Κ. 11702
ΕΛΤΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ή με courier στα γραφεία του ΣΕΨ:

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων
Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 42
10558 Αθήνα