Επαγγελματικά

Στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Ψ. (www.seps.gr) υπάρχει Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Ελευθέρων Επαγγελματιών, όπου οι πολίτες δύνανται μέσω της μηχανής αναζήτησης της ιστοσελίδας, να αναζητήσουν κατά περιοχή ή κατ` αλφαβητική σειρά έγκριτους επαγγελματίες Ψυχολόγους. Το μέτρο αυτό κρίθηκε αναγκαίο, διότι οι επαγγελματικοί οδηγοί που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά είναι κατά κανόνα αναξιόπιστοι, αφού καταχωρούν τους ελευθέρους επαγγελματίες στο ανάλογο επάγγελμα μόνο σύμφωνα με τη δική τους δήλωση και όχι κατόπιν ελέγχου των τίτλων τους. Έτσι, λοιπόν, τώρα πλέον οι πολίτες μπορούν να επιλέγουν έγκριτους επαγγελματίες ψυχολόγους κοντά στο τόπο διαμονής τους μέσω της ιστοσελίδας του Σ.Ε.Ψ. (www.seps.gr).

Η Ηλεκτρονική Επαγγελματική Κάρτα στην Βάση Δεδομένων Ελευθέρων Επαγγελματιών της ιστοσελίδας του ΣΕΨ προσφέρει σημαντική υπηρεσία τόσο στον επαγγελματία ψυχολόγο όσο και στον Έλληνα πολίτη.

Η Ηλεκτρονική Επαγγελματική Κάρτα και η καταχώρηση της στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Ελευθέρων Επαγγελματιών είναι δωρεάν για τα μέλη μας, ισχύει για ένα έτος, ανανεώνεται κάθε χρόνο τον μήνα Ιανουάριο και απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση . Την ζητάτε από την Γραμματεία ή κατεβάστε τη από εδώ.
    Αίτηση (pdf)
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου
  3. Ταμειακή ενημερότητα για το τρέχον έτος .