ΕυρωΨυ

5. Η Εθνική Επιτροπή Απονομής EuroPsyBasic– Ελλάς

            Η ευθύνη για την απονομή του EuroPsy και την καταχώρηση του Ψυχολόγου στο Ευρωπαϊκό Μητρώο, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απονομής.

            Η Επιτροπή αυτή αναθέτει τη δικαιοδοσία απονομής του EuroPsy, στην Εθνική Επιτροπή Απονομής των χωρών, των οποίων οι Σύλλογοι μέλη της EFPA έχουν αποδεχθεί το EuroPsy και τον Κανονισμό του.

            Η Απονομή του EuroPsy σε κάθε χώρα διεξάγεται από την Εθνική Επιτροπή Απονομής, η οποία διορίζεται από τον Εθνικό Σύλλογο μέλος της EFPA και εξουσιοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απονομής στο να απονέμει τo EuroPsy.

            Στη χώρα μας, η Εθνική Επιτροπή Απονομής του EuroPsy – Ελλάς, η οποία ιδρύθηκε το 2010, συγκροτείται από επαγγελματίες, μέλη του ΣΕΨ και ακαδημαϊκούς, μέλη της ΕΛΨΕ στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων (Εθνική Επιτροπή Ψυχολογίας, έτος ίδρυσης 1992).

Μέλη της Εθνικής Επιτροπής Απονομής EuroPsyBasic – Ελλάς: Διαβάστε εδώ