ΕυρωΨυ

9. Κόστος για την Απονομή του EuroPsy Basic και τη Διατήρηση στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Ψυχολόγων της EFPA.

  • Συνδρομή Εγγραφής (καταβάλλεται κάθε επτά χρόνια):

    Μέλη ΣΕΨ-ΕΛΨΕ : 90 €

    Μη μέλη ΣΕΨ-ΕΛΨΕ : 150 €

  • Συνδρομή Διατήρησης στο Ευρωπαϊκό Μητρώο ΕυρωΨυ (καταβάλλεται κάθε χρόνο):

    Μέλη ΣΕΨ-ΕΛΨΕ : 60 €

    Μη μέλη ΣΕΨ-ΕΛΨΕ : 130 €

 

Τα ποσά κατατίθενται στο ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Αlpha Bank: 115 00 2002 038520 (ΙΒΑΝ-GR0401401150115002002038520)

Δικαιούχος: Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων

*Σας παρακαλούμε θερμά να αναφέρετε στην αιτιολογία της κατάθεσης το Ονοματεπώνυμο σας. Επιπλέον, αποστείλετε με fax (2106913053) ή με email το αποδεικτικό της καταθέσεως προκειμένου να εξυπηρετηθείτε καλύτερα.