Εκδόσεις
Βιβλιοπαρουσίαση

«Επιστήμη και Τέχνη της Ποιμαντικής»

 

Αναγγελία της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου:

«Επιστήμη και Τέχνη της Ποιμαντικής»

του Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου,
Ομοτίμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής      

Με χαρά αναγγέλλουμε την κυκλοφορία της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου μας : Επιστήμη και Τέχνη της Ποιμαντικής.

«Με τη χάρη του Θεού συμπληρώθηκαν είκοσι δύο χρόνια από την πρώτη έκδοση του βιβλίου. Στην παρούσα έκδοση θέλησα να προσθέσω, επιλεκτικά, κάποια νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα, όσα έκρινα απαραίτητα, και πού σημειώνουν την εν τω μεταξύ παραγωγή ποιμαντικών ερευνών, μελετών και εφαρμογών στον ελλαδικό χώρο. Παρέθεσα επίσης τίτλους διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών, πού αποδεικνύουν το ζωηρό ενδιαφέρον νεότερων επιστημόνων και την ενασχόλησή τους με ποιμαντικά θέματα» (Από τον πρόλογο του βιβλίου).

Η επιθυμία να περιέλθει το βιβλίο σε όσο το δυνατό περισσότερους αναγνώστες, με έκανε να επιλέξω την κυκλοφορία του –πλην ελαχίστων τυπωμένων αντιτύπων– σε ηλεκτρονική έκδοση και ανάρτησή του στο διαδίκτυο και στη διεύθυνση http://www.diapoimansi.gr/epistimi.pdf.

Ευπρόσδεκτες θα είναι παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις των αναγνωστών.

Μέλημα όλων μας πρέπει να είναι η επ’ αγαθώ της Εκκλησίας και των πιστών προαγωγή του Ποιμαντικού Έργου.

                                                                                              Ο συγγραφέας

Π. Φάληρο, 25 Μαρτίου 2019                                      Αλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος

           

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: astavrop@soctheol.uoa.gr

Πρώτη εκδοση: 2019

Κατηγορία: Βιβλία Ψυχολογίας