Εκδόσεις
Βιβλιοπαρουσίαση

Η Αντισεισμική Προστασία στην Ελληνική Πραγματικότητα

Τα Πρακτικά της Ημερίδας της Π.Ο.Σ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: “Η Αντισεισμική Προστασία στην Ελληνική Πραγματικότητα”, έχουν χωριστεί σε 5 αρχεία τα οποία περιέχουν: το 1ο αρχείο τις σελίδες 1-68, το 2ο τις σελίδες 69-166, το 3ο τις σελίδες 167-232, το 4ο τις σελίδες 233-334 και το 5ο τις σελίδες 335-384. Αν δεν επιθυμείτε να κατεβάσετε όλα τα αρχεία των πρακτικών μπορείτε να επιλέξετε τις ενότητες που σας ενδιαφέρουν από τα περιεχόμενα.

Εξώφυλλο

Πρώτη εκδοση: 2007

Κατηγορία: Βιβλία Ψυχολογίας