Εκδόσεις
Βιβλιοπαρουσίαση

Κατσίκης Δημήτρης

Λογικοθυμική Συμπεριφορική Θεραπεία

ΤΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Παρουσίαση

Η Λογικοθυμική Συμπεριφορική Θεραπεία (Rational-Emotive Behavior Therapy, REBT) του Albert Ellis, η πρώτη και θεμελιώδης Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία, παροτρύνει τους ανθρώπους να εστιάσουν στα συναισθηματικά τους προβλήματα για να κατανοήσουν και να αλλάξουν τις Μη Ορθολογικές Πεποιθήσεις (ΜΟΠ), οι οποίες προκαλούν τα προβλήματα αυτά.
Το βιβλίο αυτό αναδεικνύει τα τριάντα (30) ξεχωριστά χαρακτηριστικά της θεωρίας και της εφαρμογής της REBT σε σχέση με άλλες προσεγγίσεις εντός και εκτός Γνωστικών Συμπεριφορικών Θεραπειών.
Αποτελεί ένα εισαγωγικό αλλά πλήρες ανάγνωσμα σχετικά με την REBT και απευθύνεται εξίσου σε επιστήμονες-επαγγελματίες καθώς και σε κάθε αναγνώστη που επιθυμεί να γνωρίσει μία από τις αποτελεσματικότερες και πιο απολαυστικές μεθόδους ψυχολογικής βοήθειας και φιλοσοφίας ζωής.
Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο σχετικά με τη Λογικοθυμική Συμπεριφορική Θεραπεία που εκδίδεται στη χώρα μας από Έλληνα συγγραφέα. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Συντομογραφίες
Πίνακες και Σχήματα
Μέρος Πρώτο: Τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της θεωρίας της REBT
1. Έμφαση στον Μεταμοντέρνο Σχετικισμό και στον Κριτικό Ρεαλισμό
2. Η θέση της REBT για την ανθρώπινη φύση
3. Το χαρακτηριστικό μοντέλο ABC της REBT
4. Οι Μη Ορθολογικές Πεποιθήσεις (ΜΟΠ) βρίσκονται στον πυρήνα της ψυχολογικής αναστάτωσης
5. Οι Ορθολογικές Πεποιθήσεις (ΟΠ) βρίσκονται στον πυρήνα της ψυχολογικής υγείας
6. Διαφοροποίηση μεταξύ υγιών και μη υγιών συναισθημάτων (αρνητικών και θετικών)
7. Ατομική Συναισθηματική Ευθύνη: Μια θεμελιώδης αρχή
8. Γιατί τα αυτόματα συμπεράσματα των ανθρώπων στο Α του μοντέλου ABC είναι συχνά πολύ διαστρεβλωμένα και τι μπορεί να κάνει ο θεραπευτής γι’ αυτό
9. Η θέση της REBT για την ανθρώπινη αξία
10. Η διαφορά μεταξύ αναστάτωσης (και υγείας) σε σχέση με το Εγώ και αναστάτωσης (και υγείας) σε σχέση με την Κατάσταση
11. Η μεταψυχολογική αναστάτωση, ή αλλιώς, η αναστάτωση για την αναστάτωση
12. Η βιολογική βάση της μη ορθολογικότητας
13. Η απαρχή και η διατήρηση των ψυχολογικών προβλημάτων
14. Η θέση της REBT για την ψυχολογική αλλαγή
15. Η θέση της REBT για την καλή ψυχική υγεία
Μέρος Δεύτερο: Τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της εφαρμογής της REBT
16. Η θεραπευτική σχέση στην REBT
17. Η θέση της REBT για τη διαμόρφωση της κάθε περίπτωσης κατά τη θεραπεία
18. Έμφαση στην ψυχοεκπαίδευση και στη μάθηση
19. Η θεραπευτική αντιμετώπιση ακολουθεί την εξής σειρά: α) Αναστάτωση, β) Δυσαρέσκεια, γ) Ανάπτυξη
20. Η REBT εστιάζει πρώιμα στις Μη Ορθολογικές Πεποιθήσεις (ΜΟΠ)
21. Πώς αλλάζουν οι Μη Ορθολογικές Πεποιθήσεις (ΜΟΠ) σε Ορθολογικές Πεποιθήσεις (ΟΠ)
22. Ποικιλία Θεραπευτικών Στιλ
23. Η σημασία της εξάσκησης εκτός θεραπευτικού πλαισίου: Θεραπευτική έκθεση σε αρνητικά γεγονότα σε λογικά πλαίσια
24. Η θεραπευτική αλλαγή προϋποθέτει σκληρή δουλειά: Ο ρόλος της δυναμικότητας και της ενεργητικότητας του θεραπευτή κατά τη θεραπεία
25. Η REBT δίνει έμφαση στη διδασκαλία Ορθολογικής Φιλοσοφίας και ενθαρρύνει τη Βαθιά φιλοσοφική αλλαγή
26. Συμβιβασμοί κατά την θεραπευτική αλλαγή
27. Στάση αλλαγής ή στάση αποδοχής απέναντι στις πεποιθήσεις!
28. Η REBT καλωσορίζει και ασχολείται ανοικτά με τις παρανοήσεις, τις αμφιβολίες, τις επιφυλάξεις και τις αντιρρήσεις που αφορούν τη θεωρία και την εφαρμογή της
29. Η αποδοτικότητα του θεραπευτή κατά τη θεραπεία και η διασφάλισή της
30. Θεραπευτικός εκλεκτικισμός με συνέπεια προς τη θεωρία και τη φιλοσοφία της REBT
31. Η έρευνα στον χώρο της REBT
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Συγγραφέας: Κατσίκης Δημήτρης

ISBN: 978-960-615-011-1

Πρώτη εκδοση: 2017

Κατηγορία: Βιβλία Ψυχολογίας

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Δημήτρης Κατσίκης εργάζεται στο Ελληνικό Ινστιτούτο Λογικοθυμικής και Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας (HellenicInstituteforRationalEmotive & CognitiveBehaviorTherapy, RE&CBT. http://www.recbt.gr) ως ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής και ως συντονιστής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, έρευνας και εκπαίδευσης, εφαρμόζοντας την Λογικοθυμική Συμπεριφορική Θεωρία και Φιλοσοφία σε διαφορετικά πεδία (π.χ., ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική, προγύμναση [coaching], μεντόρευση [mentoring], εκπαίδευση κ.λπ.). Διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα ψυχολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι πιστοποιημένος Λογικοθυμικός Συμπεριφορικός επαγγελματίας από το Ινστιτούτο «AlbertEllis» της Νέας Υόρκης. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εμπειρική τεκμηρίωση ψυχολογικών θεωριών, τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ψυχολογικών πρακτικών και την εφαρμογή αποτελεσματικών ψυχολογικών μεθόδων σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία και σε διαφορετικούς πληθυσμούς.