Εκδόσεις
Βιβλιοπαρουσίαση

Οδηγός Καλής Πρακτικής

Ο Οδηγός Καλής Πρακτικής δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος«Εργασία Κατάλληλη για Όλους»που υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας (ENWHP, www.enwhp.org ), με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην Ελλάδα φορέας υλοποίησης της εκστρατείας είναι το Εθνικό Δίκτυο Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας (ΕΔΠΥΧΕ, www.edpyxe.gr).

O Οδηγός συγκεντρώνει κατευθυντήριες οδηγίες και ένα σχέδιο δράσης 6 βημάτων και απευθύνεται σε εργοδότες και ανώτερα διοικητικά στελέχη. Ο στόχος είναι να τους βοηθήσει να ενσωματώσουν στην εταιρική στρατηγική για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεσματικές πρακτικές για τη στήριξη των εργαζομένων με χρόνιες ασθένειες, ώστε να παραμένουν στην εργασία τους, διαχειριζόμενοι την ασθένειά τους, ή να επιστρέφουν ομαλά και με ασφάλεια σε αυτή, μετά από μακροχρόνια απουσία. Ο οδηγός περιλαμβάνει, επίσης, χρήσιμες πηγές πληροφόρησης, καθώς και μία λίστα ελέγχου για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι  προϊστάμενοι να υποστηρίξουν την επιστροφή στην εργασία των εργαζομένων με χρόνιες ασθένειες.

Περισσότερες πληροφορίες για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Εργασία Κατάλληλη για Όλους»μπορείτε να βρείτε στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://www.neahygeia.gr/page.asp?p=1148

Κατεβάστε τον Οδηγό Καλής Πρακτικής στα ελληνικά σε Pdf εδώ.

Κατηγορία: Βιβλία Ψυχολογίας