Εκδηλώσεις
Ετήσια Σεμινάρια

01/12/2015

1. Συμβουλευτική στην πράξη & 2. Εκπαιδεύοντας ενάντια στη βία κατά των γυναικών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

1. Συμβουλευτική στην πράξη

 

Η συμβουλευτική αφορά μια διαδικασία, κατά την οποία ένας/μία σύμβουλος συνεξετάζει, με ένα ή περισσότερα άτομα, θέματα ή προβλήματα που το/τα απασχολούν.

 

Η συμβουλευτική στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, σε μια σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο/η σύμβουλο και τους/ις συμβουλευόμενους/ες.

 

Η συμβουλευτική σχέση μπορεί να είναι δυαδική ή ομαδική. Χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή μιας ή περισσότερων ψυχολογικών θεωριών, τη μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέγεται και ένα πλαίσιο τεχνικών και δεξιοτήτων επικοινωνίας, που αποκτώνται με άσκηση.

 

Η δημιουργία, η ανάπτυξη και η λειτουργία της σχέσης διευκολύνει τη διαπραγμάτευση ή την επίλυση των θεμάτων ή προβλημάτων που έχουν τεθεί.

 

Οι εφαρμογές της συμβουλευτικής είναι πολλές και ποικίλες· στους χώρους του σχολείου, της εργασίας, της οικογένειας κ.α. καθώς και σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού όπως έφηβοι, γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ’ αφορά την εκπαίδευση συμβούλων, η οποία μπορεί να τους/ις εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν μια εποικοδομητική και αποτελεσματική συμβουλευτική σχέση.

 

Στόχοι της εκπαίδευσης συμβούλων είναι η απόκτηση

 

γνώσεων στη συμβουλευτική θεωρία και πράξη

ικανοτήτων για τη διαχείριση ενός πλαισίου συμβουλευτικής και

δεξιοτήτων για μια επιτυχημένη και αποτελεσματική συμβουλευτική προσέγγιση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ΓΝΩΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ – ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα, πρακτική άσκηση, άσκηση στην αυτοαντίληψη, εποπτεία.

 

Μεθοδολογία που χρησιμοποιείται: η βιωματική προσέγγιση.                     Τεχνικές/μέσα: το παιγνίδι ρόλων, οι βιωματικές ασκήσεις, οι αναλύσεις (μελέτες) περιπτώσεων, η προσομοίωση συμβουλευτικών συνεδριών, τα βιωματικά εργαστήρια κ.α.

 

Οι θεματικές, που αναπτύσσονται, αφορούν:

 

Θεωρίες Συμβουλευτικής

 

Συμβουλευτική Πράξη

 

Ρόλος και λειτουργίες της/του συμβούλου

 

Εφαρμογή της συμβουλευτικής σε

 

          πλαίσια (σχολείο, εργασία κ.α.) και

 

          ομάδες του πληθυσμού (γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α.)

 

Διάρκεια εκπαίδευσης: 180 ώρες – 1 έτος

 

 

 

2. Εκπαιδεύοντας ενάντια στη βία κατά των γυναικών

 

Η εκπαίδευση σε θέματα βίας κατά των γυναικών αποτελεί παράγοντα πρόληψης στο κοινωνικό πρόβλημα της βίας κατά των 

Κατηγορία: Ετήσια Σεμινάρια

Πού θα πραγματοποιηθεί: Εγνατία 95, Θεσσαλονίκη 546 35, Ελλάδα Θεσσαλονίκη Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2310.27.67.82

Website: http://www.ekapsy.gr/gr/node/6

Email: info@ekapsy.gr