Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

18/09/2023 - 22/09/2023

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο :

«Πρόγραμμα
Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων (ΠΥΓΙ) για την ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας
παιδιών σχολικής ηλικίας».

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η εκπαίδευση των
συμμετεχόντων/ουσών στη συμβουλευτική υποστήριξη γονέων παιδιών σχολικής
ηλικίας, με απώτερο στόχο την ψυχική ενδυνάμωση των παιδιών, με τη χρήση του
εργαλείου Π.Υ.Γ.Ι. (Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων).
Απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (παιδοψυχίατρους, ψυχολόγους,
κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους ψυχικής υγείας) αλλά και σε τελειόφοιτους
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των αντίστοιχων σχολών.
Οι συμμετέχοντες/ουσες με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συγκεκριμένου
προγράμματος:
1. θα αποκτήσουν θεωρητική γνώση σχετικά με:
· Τις αλλαγές στην οικογένεια, τη γονεϊκότητα και τη γονεϊκή τυπολογία
· Τη σημασία της συμμετοχής των γονέων στη θεραπεία των παιδιών τους και τις
σχετικές παρεμβάσεις σε γονείς
· τη φυσιολογική ανάπτυξη κατά τη σχολική ηλικία
· Το είδος και την αιτιοπαθογένεια των εξωτερικευμένων διαταραχών κατά την σχολική
ηλικία
· Το είδος και την αιτιοπαθογένεια των εσωτερικευμένων διαταραχών κατά την σχολική
ηλικία
· Την εξάρτηση των παιδιών από το διαδίκτυο
2. θα εκπαιδευτούν σε ένα πρόγραμμα 8 συναντήσεων συμβουλευτικής γονέων για τη
διαχείριση των εξωτερικευμένων, εσωτερικευμένων διαταραχών των παιδιών τους
αλλά και της εξάρτησης από το διαδίκτυο. Οι τεχνικές που συστήνονται στο πλαίσιο του
συγκεκριμένου προγράμματος στηρίζονται, κυρίως, στη γνωσιακή- συμπεριφοριστικού
τύπου θεραπεία.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΥΚΛΟ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΙΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
μπορείτε να κάνετε αίτηση μέσω του συνδέσμου που ακολουθεί από το Κέντρο
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης – ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ αφού δημιουργήσετε
λογαριασμό στην σχετική πλατφόρμα:
https://cybele.cce.uoa.gr/public…
Για πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και τις προθεσμίες εγγραφών ή οποιαδήποτε
άλλη διευκρίνιση παρακαλούμε δείτε την συνημμένη αφίσα.
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023.

Με εκτίμηση,
Η Επιστημονική Ομάδα
Ε. Λαζαράτου
Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής
Επιστημονικά Υπεύθυνη Προγράμματος
Λαγάκου Ευδοκία
Ψυχολόγος
Πατρινέλη Μελπωμένη
Ψυχολόγος
Κασωτάκη Ευφροσύνη
Κοινωνική Λειτουργός

Κατηγορία: Σεμινάρια