Εκδηλώσεις
Συνέδρια / Ημερίδες

04/03/2016 - 06/03/2016

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ): «Επαναπροσδιορισμός στο Άτομο, στην Οικογένεια και στην Ομάδα: Ο ρόλος της Κλινικής Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας της Υγείας»

Γενικές πληροφορίες

Τίτλος Συνεδρίου:

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας της Ελληνικής Ψυχολογικής
Εταιρείας (ΕΛΨΕ): «Επαναπροσδιορισμός στο Άτομο, στην Οικογένεια και στην Ομάδα: Ο ρόλος της Κλινικής
Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας της Υγείας»

Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου:

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεδρίου:

4 – 6 Μαρτίου 2016

Σημαντικές ημερομηνίες:

1 Αυγούστου-16 Νοεμβρίου 2015                   Υποβολή εργασιών
10 Δεκεμβρίου 2015                                               Ανακοίνωση αποδοχής ή απόρριψης εργασιών
15 Σεπτεμβρίου-15 Δεκεμβρίου 2015           Έγκαιρη εγγραφή

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

-παρακολούθηση των εργασιών
-συνεδριακό υλικό
-εναρκτήρια τελετή και δεξίωση υποδοχής
-διαλείμματα καφέ
-βεβαίωση συμμετοχής

Είδη παρουσίασης:

-ελεύθερες ανακοινώσεις
-αναρτημένες ανακοινώσεις
-συμπόσια
-εργαστήρια

Ιστοσελίδα Συνεδρίου:

www.clinconf2016.gr

Γραφείο Διοργάνωσης:

Ibis El Greco Α.Ε.
Τμήμα Διοργάνωσης Συνεδρίων
Μετεώρων 10, 71307, Ηράκλειο, Κρήτη
Λεβέντη Μαρία
E-mail: clinconf2016@ibiselgreco.gr
Τηλ. (0030) 2810.301711
Fax (0030) 2810.301689

Κατηγορία: Συνέδρια / Ημερίδες

Πού θα πραγματοποιηθεί: Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα 115 21, Ελλάδα Αθήνα Ελλάδα