Εκδηλώσεις
Συνέδρια / Ημερίδες

09/11/2023 - 12/11/2023

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας & 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας | 9-12 Νοεμβρίου 2023, Αθήνα

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας & 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας | 9-12 Νοεμβρίου 2023, Αθήνα

Πληροφορίες Counselling_Positive_2023

Κατηγορία: Συνέδρια / Ημερίδες