Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

12/11/2023

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ,& 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας

ANAKΟΙΝΩΣΗ

Tο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στις 9-12 Νοεμβρίου 2023 με κεντρικό θέμα «Συναντήσεις. Αφηγήσεις. Προκλήσεις.». Το συνέδριο διοργανώνεται από τους Κλάδους Συμβουλευτικής και Θετικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛ.Ψ.Ε.) σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Το συνέδριο προσφέρει τη δυνατότητα σε έμπειρους και νέους ερευνητές και επαγγελματίες να παρουσιάσουν τις θέσεις και έρευνά τους πάνω σε επίκαιρα ζητήματα στη Συμβουλευτική και Θετική Ψυχολογία. Το συνέδριο πρόκειται να φιλοξενήσει: • προφορικές ανακοινώσεις • αναρτημένες ανακοινώσεις • συμπόσια • εργαστήρια H καταληκτική προθεσμία υποβολών έχει πάρει παράταση έως τις 18 Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες για τις προδιαγραφές και τη διαδικασία υποβολής παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: counselpositive2023.gr/υποβολη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατηγορία: Σεμινάρια