Εκδηλώσεις
Συνέδρια / Ημερίδες

01/11/2015 - 04/11/2015

CONFERENCE ON RESILIENCE IN POST TRAUMATIC URBAN ENVIRONMENTS

CONFERENCE ON RESILIENCE IN POST TRAUMATIC URBAN ENVIRONMENTS November 1st 2015

First Narrative Exposure Therapy (NET) Training in the region of Cyprus, Greece and East Mediterranean November 2nd – 4th

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Training November 3rd – 4th

THREE DAYS TRAINING/ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Narrative Exposure Therapy (NET): An Evidence-Based Treatment for Multiple and Complex Trauma

Maximum of 35 participants / Μέγιστοςαριθμόςσυμμετεχόντων 35

Educational Background Requirements/ ΓνωσιακάΠεδίαΕνδιαφέροντος:

Psychology, Education, Nursing, Psychiatry

Registration fees/ ΚόστοςΕγγραφής*:

Professionals/Επαγγελματίες: €300

Students/ Φοιτητές €180

Participants from Greece & the Middle East/ΣυμμετέχοντεςαπόΕλλάδακαιτηνΜέσηΑνατολή: €20

*Price includes registration fees, coffees and snacks. /

Στηντιμήσυμπεριλαμβάνεταιτοκόστοςεγγραφής καφέςκαιαλμυρά

TWO DAY TRAINING/ΔΙΗΜΕΡΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Acceptance and Commitment Therapy (ACT): Its application to trauma and PTSD

Maximum of 30 participants / Μέγιστοςαριθμόςσυμμετεχόντων 30

Registration fees/ ΚόστοςΕγγραφής:

Professionals/Επαγγελματίες: €100

Students/ Φοιτητές €70

Third country participants/Συμμετέχοντεςαπόεξωτερικό: €0

*Price includes registration fees, coffees and snacks. /

Στηντιμήσυμπεριλαμβάνεταιτοκόστοςεγγραφής καφέςκαιαλμυρά

Deadline for Registration: /Δήλωσησυμμετοχήςμέχρι 30.09.2015

At: pakepe@ucy.ac.cy

More: www.ucy.ac.cy/pakepe

ONE-DAY OPEN CONFERENCE / ΑΝΟΙΧΤΗΠΡΟΣΤΟΚΟΙΝΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΗΜΕΡΙΔΑ

Invited Speakers/ ΠροσκεκλημένοιΟμιλητές:

Prof. Thomas Elbert University of Konstanz & vivo

“New wars – an appeal to lust for hatred and destruction – on the psychobiology of human aggression”

Dr. Maggie Schauer University of Konstanz & vivo

“The psychobiology of defence and its implications for treatment”

Dr. Elisabeth Kaiser University of Konstanz & vivo

Trauma focussed Therapy – Processing the Past to live in the Now”

Dr. Charis Psaltis, University of Cyprus & University Centre for Field Studies

“Direct and Indirect forms of victimization and Intergroup relations in the Greek Cypriot and Turkish Cypriot community”

Dr. Maria Karekla, University of Cyprus

“Acceptance and Commitment Therapy (ACT): Its application to trauma and PTSD”

Dr. Eleni Karayianni University of Cyprus

“A Family Systems Perspective on Healing After Trauma”

Dr. Andria Spyridou, University of Cyprus & vivo

“Prevention of childhood trauma. Why maternal trauma matters?”

Organization / Διοργάνωση

University Centre for Field Studies (UCFS) /

ΠανεπιστημιακόΚέντροΕρευνώνπεδίου(ΠΑΚΕΠΕ

Κατηγορία: Συνέδρια / Ημερίδες