Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

20/05/2019 - 30/05/2019

Δια-δραστικό συμμετοχικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των εφήβων και νεαρών ενηλίκων

Δια-δραστικό συμμετοχικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των εφήβων και νεαρών

ενηλίκων

Το ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με το ArcolaResearch, της Αγγλίας,, το Πανεπιστήμιο της Rioja, το Δήμο της Perugia, την LifeLongLearning Platform, του Βελγίου, το MindtoInnovate, το πρόγραμμα DOCUMENTA, της Ισπανίας και την κοοπερατίβα Borgorette, της Ιταλίας, προκηρύσσει δύο δωρεάν προγράμματα εκπαίδευσης, ένα αποκλειστικά onlineκαι ένα μεικτής μάθησης (blendedlearning) (onlineκαι δια-ζώσης).


Το onlineπρόγραμμα, με ημερομηνία έναρξης τον Ιούνιο του 2019

προσφέρεται μόνο διαδικτυακά και απευθύνεται σε οποιοδήποτε έμπειρο ή νέο επαγγελματία, εθελοντή ή φοιτητή ή απόφοιτοι θεραπευτικού προγράμματος ή μέλη ομάδων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και θα ήθελαν να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους με στόχο την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη. Οι προσφερόμενες θέσεις θα ανέλθουν στις 100. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτημάτων υπερβεί τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με το πρωτόκολλο εισαγωγής των αιτημάτων. Προτεραιότητα θα δοθεί επίσης σε όσους υποβάλλουν για το πρόγραμμα blendedlearningκαι δεν γίνουν αποδεκτοί σε αυτό λόγω υψηλού αριθμού αιτήσεων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το Κέντρο Δία Βίου Μάθησης 1 του ΚΕΘΕΑ.

Το πρόγραμμα μεικτής μάθησης (blendedlearning), με ημερομηνία έναρξης την 20η Μαΐου του 2019 απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους, ηλικίας έως 25 ετών, που μπορεί να είναι εθελοντές, νέοι επαγγελματίες, φοιτητές, απόφοιτοι θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης ή μέλη ομάδων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και θα ήθελαν να αναπτύξουν, σε συνεργασία με άλλους νέου, μία καινοτόμα δράση μέσω της έρευνας δράσης, για την προαγωγή της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης.

 

Το πρόγραμμα μεικτής μάθησης απευθύνεται σε 15 συμμετέχοντες, οι οποίοι θα λάβουν βεβαίωση ΕΜΨΥΧΩΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ από το πρόγραμμα. Για την απόκτηση της βεβαίωσης αυτής απαιτείται α) να έχουν ολοκληρώσει το δια ζώσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και το followupαυτού, β) να έχουν ολοκληρώσει το onlineπρόγραμμα, γ) να συμμετέχουν σε μία καινοτόμα δράση στην κοινότητα και δ) να καταθέσουν μία μικρή γραπτή εργασία στο τέλος του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτημάτων υπερβεί τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με το πρωτόκολλο εισαγωγής των αιτημάτων.

Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις μπορεί να καταθέσει αίτηση και στα δύο προγράμματα, αναφέροντας με σειρά προτεραιότητας το πρόγραμμα στο οποίο θα ήθελε να ενταχθεί:

  1. Online πρόγραμμα (έως 100 συμμετέχοντες) ή
    1. Blendedlearningπρόγραμμα (line, facetoface, έρευνα δράσης, εργασία) (έως 15 συμμετέχοντες).

Διάρκεια προγραμμάτων:

Μόνο Online: Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2019 BlendedCourse:

Σεμινάριο FacetoFace: 20 – 22 Μαΐου 2019 Έρευνα Δράσης: Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2019

Follow-up: 9 – 10 Σεπτεμβρίου 2019 – Παρουσίαση της έρευνας δράσης Κατάθεση Εργασίας: 20 Σεπτεμβρίου 2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (pdf)

 

Κατηγορία: Σεμινάρια