Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

07/03/2015 - 21/03/2015

Διαχείριση τοῦ Στρές στό Ἄτομο, τήν Ἐργασία καί τήν Οἰκογένεια

4. Διαχείριση τοῦ Στρές στό Ἄτομο, τήν Ἐργασία καί τήν Οἰκογένεια

Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο

Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν

Ἀθήνα,

Ἡμερομηνίες: 7 καί 21 Μαρτίου 2015

Τὸ Σεμινάριο ἀφορᾶ τὶς ἐκδηλώσεις καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τοῦ στρὲς σὲ ἀτομικό, ἐργασιακὸ καὶ οἰκογενειακὸ ἐπίπεδο. Δίδεται ἰδιαίτερη ἔμφαση, τόσο σὲ θεωρητικὸ ὅσο καὶ σὲ ἐμπειρικὸ ἐπίπεδο, στὴν ἀναγνώριση καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ στρὲς μέσῳ τῆς καλλιέργειας ὑγιῶν προσωπικῶν σχέσεων, ὡς τοῦ πλέον ἐνδεδειγμένου τρόπου ἀντιμετώπισης τῶν ψυχοπιεστικῶν καταστάσεων. Ἀπευθύνεται σὲ κάθε ἐνδιαφερόμενο καθὼς καὶ σὲ εἰδικὲς ὁμάδες ἐργαζομένων, φύση τοῦ ἐπαγγέλματος τῶν ὁποίων εἶναι ἰδιαίτερα ψυχοπιεστική (στελέχη ἐπιχειρήσεων, διασῶστες, νοσηλευτὲς κ.).

 

Διάρκεια

Ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο τετράωρες συναντήσεις, δεκαπενθήμερης συχνότητας, Σάββατο, 10:00π.μ. – 2:00μ.μ., οἱ ὁποῖες περιλαμβάνουν θεωρητικὲς παρουσιάσεις καὶ βιωματικὴ μάθηση.

Θεματολογία

·         Ὁρισμὸς καὶ μηχανισμὸς λειτουργίας τοῦ στρές

·         Στρεσογόνοι παράγοντες καὶ ἐκδηλώσεις τοῦ στρὲς στὸ ἄτομο, τὴν οἰκογένεια καὶ τὶς ὁμάδες

·         Διαχείριση καὶ ἀντιμετώπιση τοῦ στρὲς σὲ ἀτομικό, ἐργασιακὸ καὶ οἰκογενειακὸ ἐπίπεδο

Βιωματικὴ Μάθηση: Μικρές Ὁμάδες καί Ἐργαστήρια (Workshops)

Κόστος Συμμετοχῆς: 120 εὐρώ, φοιτητικὴ ἔκπτωση 20%

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού θα πραγματοποιηθεί: Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο Μαυρομιχάλη και Χαραλάμπη Σωτηρίου, Αθήνα 114 72, Ελλάδα Αθήνα Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 64 35 980

Website: http://www.opc.gr/

Email: info@opc.gr