Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

05/10/2015

Διαχείριση του Πένθους Παιδιών και Οικογενειών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η Ομάδα Εποπτείας στη Διαχείριση του Πένθους Παιδιών και

Οικογενειών θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015, και ώρα 14:00 – 15:30μ.μ. Θα

διεξάγεται ανά 15νθήμερο και θα περιλαμβάνει συνολικά 15 συναντήσεις.

Στόχος της Ομάδας Εποπτείας είναι η διευκόλυνση του κλινικού έργου των επαγγελματιών

ψυχικής υγείας, τόσο μέσα από την επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν στη

διαχείριση του πένθους παιδιών, εφήβων και γονιών, όσο και μέσα από την παρουσίαση,

ανάλυση και επεξεργασία των περιστατικών που διαχειρίζονται.

Η Ομάδα απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς με κλινική

εμπειρία.

Διάρκεια Ομάδας: Οκτώβριος 2015 – Μάϊος 2016

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες των 15 συναντήσεων θα ανακοινωθούν με την έναρξη της

ομάδας. Κόστος Συμμετοχής: 300 ευρώ. Το ποσό καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις, με

προκαταβολή 100 ευρώ στην πρώτη συνάντηση.

Συντονίστρια: Όλγα Μεταλληνού, Ψυχολόγος Συμβουλευτικού Κέντρου Στήριξης στο

Πένθος Παιδιών και Οικογενειών

Τόπος Διεξαγωγής: ΜΕΡΙΜΝΑ – Παπανικολή 2α, Σίδερα Χαλανδρίου

Επικοινωνία: 210-6463622, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10.00-17.00

Η Δήλωση Συμμετοχής με ένα Βιογραφικό Σημείωμα αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέχρι

28 Σεπτεμβρίου 2015, στο: email: athens.support@merimna.org.gr ή στο Fax: 210.64.52.338

Κατηγορία: Σεμινάρια