Εκδηλώσεις
Ομιλίες

10/03/2018

«Δύναμη, Βία, Ιδεώδες Εγώ και Ιδεώδες του Εγώ στην Παιδικότητα»

Κατηγορία: Ομιλίες

Τηλέφωνο: 210 3688088 210 3688089

Website: : http://psychlab.primedu.uoa.gr

Email: psychlab@primedu.uoa.gr