Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

01/12/2014 - 02/03/2015

Εἰσαγωγή στίς Ψυχοθεραπευτικές Μεθόδους καί τήν Ψυχολογική Ἀξιολόγηση Ὁμαδική Ἀνάλυση, Ψυχόδραμα, Θεραπευτική Κοινότητα, Οἰκογενειακή Θεραπεία

1. Εἰσαγωγή στίς Ψυχοθεραπευτικές Μεθόδους καί τήν Ψυχολογική Ἀξιολόγηση

Ὁμαδική Ἀνάλυση, Ψυχόδραμα, Θεραπευτική Κοινότητα, Οἰκογενειακή Θεραπεία

Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο

Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν

Ἀθήνα 

Ἔναρξη: 1 Δεκεμβρίου 2014

Λήξη: 2 Μαρτίου 2015

Διάρκεια: 12 συναντήσεις

 

Τὸ Σεμινάριο εἰσάγει τοὺς συμμετέχοντες στὶς ψυχοδυναμικὲς καὶ κοινωνικοδυναμικὲς ἔννοιες τῆς ὁμάδας, ὅπως αὐτὲς χρησιμοποιοῦνται στὴ θεραπεία (ἐνηλίκων, παιδιῶν, οἰκογένειας καὶ ζεύγους), καὶ στὶς βασικὲς ἔννοιες καὶ τεχνικὲς τῆς ἀξιολόγησης (Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση παιδιῶν, ἐφήβων, ἐνηλίκων, ζεύγους καὶ οἰκογένειας). Περιλαμβάνει τέσσερεις θεματικὲς ἑνότητες καὶ ἀπευθύνεται σὲ ἐπαγγελματίες τῆς ψυχικῆς ὑγείας, σὲ διοικητικὰ στελέχη τῶν ὑπηρεσιῶν ὑγείας, σέ νομικούς, ἐκπαιδευτικούς, εἰδικοὺς παιδαγωγοὺς καθὼς καὶ στοὺς φοιτητὲς τῆς Ἰατρικῆς, τῆς Ψυχολογίας, τῶν Παιδαγωγικῶν Σχολῶν καὶ τῶν Τεχνολογικῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ἀλλὰ καὶ σὲ μὴ εἰδικούς, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται νὰ τὸ παρακολουθήσουν.

Διάρκεια

Ἀποτελεῖται ἀπὸ δώδεκα τρίωρες συναντήσεις, ἑβδομαδιαίας συχνότητας (Δευτέρα, 7.00 ἕως 10.00 μ.μ.), ἀπὸ τὸν Δεκεμβρίο ἕως καὶ τὸν Μάρτιο. Περιλαμβάνει θεωρητικὸ καὶ ἐμπειρικὸ μέρος (52 διδακτικὲς ὧρες).

Θεματολογία

Α’ Θεματικὴ Ἑνότητα: Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία καὶ Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση

Β’ Θεματικὴ Ἑνότητα: Ψυχόδραμα, Κοινωνικοθεραπεία, Θεραπευτικὴ Κοινότητα

Γ’ Θεματικὴ Ἑνότητα: Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση

Δ’ Θεματικὴ Ἑνότητα: Θεραπεία Οἰκογένειας, Ζεύγους καὶ Παιδιῶν

Βιωματικὴ Μάθηση: Μικρὲς Ὁμάδες καὶ Ἐργαστήρια (workshops)

 

Κόστος Συμμετοχῆς: 380εὐρώ, οἱ τέσσερεις θεματικὲς ἑνότητες· 210 εὐρώ, οἱ δύο θεματικὲς ἑνότητες· φοιτητικὴ ἔκπτωση 20%

1. Εἰσαγωγή στίς Ψυχοθεραπευτικές Μεθόδους καί τήν Ψυχολογική Ἀξιολόγηση

Ὁμαδική Ἀνάλυση, Ψυχόδραμα, Θεραπευτική Κοινότητα, Οἰκογενειακή Θεραπεία

Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο

Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν

Ἀθήνα 

Ἔναρξη: 1 Δεκεμβρίου 2014

Λήξη: 2 Μαρτίου 2015

Διάρκεια: 12 συναντήσεις

 

Τὸ Σεμινάριο εἰσάγει τοὺς συμμετέχοντες στὶς ψυχοδυναμικὲς καὶ κοινωνικοδυναμικὲς ἔννοιες τῆς ὁμάδας, ὅπως αὐτὲς χρησιμοποιοῦνται στὴ θεραπεία (ἐνηλίκων, παιδιῶν, οἰκογένειας καὶ ζεύγους), καὶ στὶς βασικὲς ἔννοιες καὶ τεχνικὲς τῆς ἀξιολόγησης (Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση παιδιῶν, ἐφήβων, ἐνηλίκων, ζεύγους καὶ οἰκογένειας). Περιλαμβάνει τέσσερεις θεματικὲς ἑνότητες καὶ ἀπευθύνεται σὲ ἐπαγγελματίες τῆς ψυχικῆς ὑγείας, σὲ διοικητικὰ στελέχη τῶν ὑπηρεσιῶν ὑγείας, σέ νομικούς, ἐκπαιδευτικούς, εἰδικοὺς παιδαγωγοὺς καθὼς καὶ στοὺς φοιτητὲς τῆς Ἰατρικῆς, τῆς Ψυχολογίας, τῶν Παιδαγωγικῶν Σχολῶν καὶ τῶν Τεχνολογικῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ἀλλὰ καὶ σὲ μὴ εἰδικούς, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται νὰ τὸ παρακολουθήσουν.

Διάρκεια

Ἀποτελεῖται ἀπὸ δώδεκα τρίωρες συναντήσεις, ἑβδομαδιαίας συχνότητας (Δευτέρα, 7.00 ἕως 10.00 μ.μ.), ἀπὸ τὸν Δεκεμβρίο ἕως καὶ τὸν Μάρτιο. Περιλαμβάνει θεωρητικὸ καὶ ἐμπειρικὸ μέρος (52 διδακτικὲς ὧρες).

Θεματολογία

Α’ Θεματικὴ Ἑνότητα: Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία καὶ Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση

Β’ Θεματικὴ Ἑνότητα: Ψυχόδραμα, Κοινωνικοθεραπεία, Θεραπευτικὴ Κοινότητα

Γ’ Θεματικὴ Ἑνότητα: Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση

Δ’ Θεματικὴ Ἑνότητα: Θεραπεία Οἰκογένειας, Ζεύγους καὶ Παιδιῶν

Βιωματικὴ Μάθηση: Μικρὲς Ὁμάδες καὶ Ἐργαστήρια (workshops)

Κόστος Συμμετοχῆς: 380εὐρώ, οἱ τέσσερεις θεματικὲς ἑνότητες· 210 εὐρώ, οἱ δύο θεματικὲς ἑνότητες· φοιτητικὴ ἔκπτωση 20%

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού θα πραγματοποιηθεί: Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο Μαυρομιχάλη και Χαραλάμπη Σωτηρίου, Αθήνα 114 72, Ελλάδα Αθήνα Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 64 35 980

Website: http://www.opc.gr/

Email: info@opc.gr