Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

06/03/2015 - 03/04/2015

Σχέσεις Γονέων-Παιδιῶν: Ἐπισημάνσεις καί Πρόβληματισμοί

5.Σχέσεις Γονέων-Παιδιῶν: Ἐπισημάνσεις καί Πρόβληματισμοί

Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο

Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν

Ἀθήνα,

Ἔναρξη: 6 & 20 Μαρτίου & 3 Ἀπριλίου 2015 (πιθανή ἀλλαγή τῆς ἡμερομηνίας)

T Σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ γονεῖς παιδιῶν κάθε ἡλικίας, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ ἐμπλουτίσουν τὶς γνώσεις τους, ὥστε νὰ ἀνταποκρίνονται ἀποτελεσματικὰ στὸν σύνθετο καὶ δύσκολο ρόλο τους. Παράλληλα ἀπευθύνεται σὲ ἐπαγγελματίες τῆς ψυχικῆς ὑγείας, μὲ σκοπό νὰ τὸ ἀξιοποιήσουν στὴν ἐπαγγελματική τους δραστηριότητα, σὲ ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ ἔρχονται σὲ ἐπαφή μὲ γονεῖς παιδιῶν κάθε ἡλικίας, καθὼς καὶ σὲ φοιτητὲς σχετικῶν κλάδων.

Διάρκεια

Ἀποτελεῖται ἀπὸ τρεῖς τρίωρες συναντήσεις, δεκαπενθήμερης συχνότητας, Παρασκευὴ  5.00-8.00 μ.μ., οἱ ὁποῖες περιλαμβάνουν θεωρητικὲς παρουσιάσεις καὶ βιωματικὴ μάθηση

Θεματολογία

·                                                                               Ἡ γονεϊκότητα καὶ οἱ γονεϊκοὶ τύποι ἀνατροφῆς

·                                                                               Τὰ στάδια ἀνάπτυξης τοῦ παιδιοῦ καὶ οἱ ἀπαιτούμενες γονεϊκὲς δεξιότητες

·      Ἡ ἐπικοινωνία  στὴν οἰκογένεια καὶ ἡ διαχείριση συγκρούσεων

·                                                                               Ἡ σημασία τῆς ὁριοθέτησης γιὰ τὴν ὁμαλὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἐφήβων

 

Βιωματικὴ Μάθηση: Μικρές Ὁμάδες καί Ἐργαστήρια (Workshops)

Κόστος Συμμετοχῆς: 120 εὐρώ, ἔκπτωση 20% σὲ φοιτητὲς καὶ ζευγάρια

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού θα πραγματοποιηθεί: Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο Μαυρομιχάλη και Χαραλάμπη Σωτηρίου, Αθήνα 114 72, Ελλάδα Αθήνα Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 64 35 980

Website: http://www.opc.gr/

Email: info@opc.gr