Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

31/01/2015 - 23/05/2015

Εἰσαγωγή στίς Ψυχοθεραπευτικές Μεθόδους καί τήν Ψυχολογική Ἀξιολόγηση

8. Εἰσαγωγή στίς Ψυχοθεραπευτικές Μεθόδους καί τήν Ψυχολογική Ἀξιολόγηση

Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο

Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν

Θεσσαλονίκη

Ἔναρξη: 31 Ἰανουαρίου 2015

Λήξη: 23 Μαΐου 2015

ΤὸΣεμινάριοεἰσάγειτοὺςσυμμετέχοντεςστὶςψυχοδυναμικὲςκαὶκοινωνικοδυναμικὲςἔννοιεςτῆςὁμάδας, ὅπωςαὐτὲςχρησιμοποιοῦνταιστὴθεραπεία (ἐνηλίκων, παιδιῶν, οἰκογένειαςκαὶζεύγους), καὶστὶςβασικὲςἔννοιεςκαὶτεχνικὲςτῆςἀξιολόγησης (ΨυχολογικὴἈξιολόγησηπαιδιῶν, ἐφήβων, ἐνηλίκων, ζεύγουςκαίοἰκογένειας). Ἀπευθύνεταισὲἐπαγγελματίεςτῆςψυχικῆςὑγείας (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, ΚοινωνικοὺςΛειτουργούς, Ἐργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, ἘπισκέπτεςὙγείαςκ..), σὲΔιοικητικὰΣτελέχητῶνὙπηρεσιῶνὙγείας, σὲἘκπαιδευτικούς, ΕἰδικοὺςΠαιδαγωγούςκαθὼςκαὶστοὺςφοιτητὲςτῆςἸατρικῆς, τῆςΨυχολογίας, τῶνΠαιδαγωγικῶνΣχολῶνκαὶτῶνΤεχνολογικῶνἘκπαιδευτικῶνἹδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ἀλλὰκαὶσὲμὴεἰδικούς, οἱὁποῖοιἐνδιαφέρονταινὰτὸπαρακολουθήσουν.

Διάρκεια

Ἀποτελεῖται ἀπὸ ὀκτώ τετράωρες συναντήσεις, δεκαπενθήμερης συχνότητας, Σάββατο, 10.30 π.μ. – 2.30 μ.μ., ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο ἕως καὶ τὸν Μάιο.

Θεματολογία

  • Παρουσίαση διαφόρων ὁμαδικῶν, ψυχοθεραπευτικῶν μοντέλων (Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση, Ψυχόδραμα, Κοινωνικοθεραπεία, Θεραπευτικὴ Κοινότητα, Θεραπεία Οἰκογένειας-Ζεύγους, Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία Παιδιῶν καὶ Ἐφήβων κ.ἄ.)
  • Ἐφαρμογὴ τῶν ὁμαδικῶν δυναμικῶν σὲ ποικίλους τομεῖς (θεραπεία, πρόληψη, ἐκπαίδευση, ὀργανισμοί, ἐπιχειρήσεις κ.λ.π.)
    • Ψυχολογικὴ ἀξιολόγηση (ψυχολογικὲς δοκιμασίες νοημοσύνης καὶ προσωπικότητας, ἐνηλίκων καὶ παιδιῶν

Βιωματικὴ Μάθηση: Μικρὲς Ὁμάδες καὶ Ἐργαστήρια (Workshops)

Κόστος Συμμετοχῆς: 280 εὐρώ, φοιτητικὴ ἔκπτωση 20%

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού θα πραγματοποιηθεί: Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο Μαυρομιχάλη και Χαραλάμπη Σωτηρίου, Αθήνα 114 72, Ελλάδα Αθήνα Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 64 35 980

Website: http://www.opc.gr/

Email: info@opc.gr