Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

09/03/2015 -

Εἰσαγωγή στά Ἰδεολογικοπολιτικά τῆς Ψυχιατρικῆς καί τῆς Ψυχοθεραπείας

2. Εἰσαγωγή στά Ἰδεολογικοπολιτικά τῆς Ψυχιατρικῆς καί τῆς Ψυχοθεραπείας

Ἀνοικτός Κύκλος Διαλέξεων

Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο

Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν

Ἀθήνα,

Ἔναρξη: 9 Μάρτιου 2015 (πιθανή ἀλλαγή τῆς ἡμερομηνίας)

Λήξη: 11 Μαΐου

Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀνοικτὸ σεμινάριο ἤ καλλίτερα ἕναν κύκλο διαλέξεων-συζητήσεων, γιά θέματα σχετικὰ μὲ τὴν ψυχιατρικὴ καὶ τὴν ψυχοθεραπεία. Ἀπευθύνεται τόσο σὲ ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικοὺς λειτουργούς, ἐργοθεραπευτές, νοσηλευτὲς κ.ἄ., ὅσο καὶ σὲ ἐπαγγελματίες ἄλλων εἰδικοτήτων (ἐκπαιδευτικούς, νομικούς, εἰδικοὺς παιδαγωγούς, δικαστὲς κ.ἄ.) ποὺ ἐπιθυμοῦν, εἴτε γιὰ ἐπαγγελματικοὺς εἴτε γιὰ προσωπικοὺς λόγους, νὰ ἐνημερωθοῦν  καὶ νὰ συζητήσουν θέματα σχετικὰ μὲ τὸν ψυχοθεραπευτικὸ χῶρο.

Διάρκεια

Ἀποτελεῖται ἀπὸ περιωρισμένο ἀριθμὸ συναντήσεων, οἱ ἡμερομηνίες τῶν ὁποίων θὰ ἀνακοινωθοῦν σύντομα.

Θεματολογία

Τὸ σεμινάριο περιλαμβάνει θέματα σχετικὰ μὲ τὴ δομή, τὴ λειτουργία καὶ τὶς δυναμικὲς τῶν ἱδρυμάτων καὶ τῶν ἐνδιάμεσων δομῶν, τὴ Θεραπευτικὴ Κοινότητα καὶ τὴν ἐκπαίδευση στὴν ψυχοθεραπεία. Ἐπίσης, συζητῶνται τὰ δομικὰ καὶ δυναμικὰ στοιχεῖα τῆς σχέσεως θεραπευτοῦ καὶ θεραπευομένου, καθὼς καὶ θέματα ἰδεολογικοπολιτικὰ τῆς ψυχιατρικῆς καὶ τῆς ψυχοθεραπείας.

 

Εἰσηγητές
 Διευθυντὴς τοῦ ᾿Εκπαιδευτικοῦ-᾿Ερευνητικοῦ Τομέως, ᾿Ιωάννης Κ. Τσέγκος, καθὼς καὶ προσκεκλημένοι ἐξωτερικοὶ ὁμιλητές.

Κόστος Συμμετοχῆς: ἡ συμμετοχὴ εἶναι ἐλεύθερη

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού θα πραγματοποιηθεί: Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο Μαυρομιχάλη και Χαραλάμπη Σωτηρίου, Αθήνα 114 72, Ελλάδα Αθήνα Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 64 35 980

Website: http://www.opc.gr/

Email: info@opc.gr