Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

28/11/2020 - 06/12/2020

Εκπαίδευση στη Θεραπεία Ζεύγους, Endorsed Externship – Φθινόπωρο 2020: διαδικτυακά

endorsed Externship Φθινόπωρο 2020

Διαδικτυακά μέσω Zoom

Ημέρες: 28 – 29 Νοεμβρίου, 5 – 6 Δεκεμβρίου / ‘Ωρες: 9:30 πμ – 5:30 μμ

Εγγραφή EarlyBird‘: μέχρι 31 Οκτωβρίου

Εκπαιδεύτριες:

Κυριακή Πολύχρονη, Μ.Α., C.G.P., E.C.P.

Εγκεκριμένη EFTΕκπαιδεύτρια & Επόπτρια, ICEEFT

τ. Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θεραπείας

Οικογένειας (EFTA)

Μέλος Συμβουλευτικής Επιστημονικής Ομάδας του Αθηναϊκού

Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ)

Ιωάννα Κουκού, Μ. Med. Sc., E.C.P.

Πιστοποιημένη ΕΓΓ Επόπτρια, ICEEFT

Διευθύντρια Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου ‘Ανέλιξη’ του Ανθρώπου

Σε ποιους απευ&ύνεται;

ToExternshipσυνιστάται σε όλους τους επαγγελματίες που παρέχουν συμβουλευτική σε ζευγάρια: θεραπευτές οικογένειας, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, οικογενειακούς γιατρούς, ψυχιατρικούς νοσοκόμους, συμβούλους και εκπαιδευόμενους σε αυτά τα επαγγέλματα.

Οι συμμετέχονιες ενθαρρύνονται να διαβάσουν το βιβλίο για το EFT, «Εφαρμόζοντας τη συγκινησιακά εστιασμένη θεραπεία – EFT: Βασικά στοιχεία της αλλαγής», Εκδ. Gutenberg, 2020.

Τι περιλαμβάνει :

ToEndorsedExternshipείναι το πρώτο επίπεδο εκπαίδευσης στη Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία – EFT. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την Πιστοποίηση από το Κέντρο Ελέγχου ICEEFTτου Καναδά ως EFTΘεραπευτής.

Διδάσκει, στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, τις βασικές κλινικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να γίνουν αποτελεσματικοί ως θεραπευτές ζεύγους.

Περιλαμβάνει εισηγήσεις, βιωματική εξάσκηση δεξιοτήτων, παρατήρηση βιντεοσκοπημένων ή/και ζωντανών συνεδριών θεραπείας και επεξεργασία συγκεκριμένων κλινικών περιστατικών και θεμάτων βιβλιογραφίας.

Γενικοί Στόχοι:

Να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες:

  • να αποκτήσουν μια σαφή κατανόηση των βασικών Συστημικών εννοιών και των παρεμβάσεων της Βιωματικής-Προσωποκεντρικής Προσέγγισης της Συγκινησιακά Εστιασμένης Θεραπείας – EFT.
  • να μπορούν να αντιλαμβάνονται τη δυσφορία στο ζευγάρι με βάση τη Θεωρία του Δεσμού και να βοηθούν τους συντρόφους να επανεξετάζουν τις συγκινησιακές αποκρίσεις τους που την συντηρούν
  • να προάγουν την αναδόμηση της σχέσης και τη διαμόρφωση νέων μοτίβων. αλληλεπίδρασης με θετικές εμπειρίες σύνδεσης

να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να ξεπερνούν θεραπευτικά αδιέξοδα με τα ζευγάρια.

Πληροφορίες:

«Δημιουργώντας σύνδεση — EFT»

Ελληνικό Δίκτυο για τη Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία
ΚονίτσηςΦ, Χαλάνδρι

Τηλ: 210-6898031 Email: info@eft.net.gr

 

Εκπαίδευση πιστοποιημένη από την ICEEFT

Κατηγορία: Σεμινάρια