Εκδηλώσεις
Εκδήλωση

03/09/2021 - 30/09/2021

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΥΠΙΑΣ ΤΕΧΝΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΥΠΙΑΣ ΤΕΧΝΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κυρίες/κύριοι καλημέρα,

Επικοινωνούμε μαζί σας σε σχέση με την προκήρυξη για εισαγωγή εκπαιδευόμενων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: “Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία”, που οργανώνεται από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόκειται για ένα τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία και η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι έως την 20η Σεπτεμβρίου 2021.

Αναλυτικές πληροφορίες: Ιστοσελίδα: alypias-tehni.ll-learning.uth.gr & Γραμματεία: e-mail: alypias-tehni@uth.gr, τηλ.: 6945330772 & 24210-06366.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021 – Σύντομη μορφή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021 – Εκτεταμένη μορφή