Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

01/11/2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

 

Η Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης σε Άτομα Οικογένειες και Ευρύτερα Συστήματα (ΕΣΥΘΕΠΑΣ) ανακοινώνει την έναρξη Τετραετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία 700 ωρών στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θεραπείας Οικογένειας (EFTA). Το πρόγραμμα υλοποιείται σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης.

Το Τετραετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία της ΕΣΥΘΕΠΑΣ % είναι το μόνο πρόγραμμα στην Κρήτη που είναι πλήρως αναγνωρισμένο (fullmember) και όχι μερικώς αναγνωρισμένο (associatedmember) από το κλάδο εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTATIC). Οι εταιρίες “Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης και Εκπαίδευσης” και “Αλληλεπίδρασης, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία ” στο Ηράκλειο, καθώς και η εταιρία “Ινστιτούτο Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Συστημικής Θεραπείας” στα Χανιά δεν αναγνωρίζονται ακόμα ως πλήρη μέλη.

Επίσης θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία δεν αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας σαν μέλος της, διότι δεν περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία των εκπαιδευομένων σε αυτήν, ενώ η οικογενειακή και συστημική ψυχοθεραπεία αναγνωρίζονται..

Έτσι το μόνο πρόγραμμα εκπαίδευσης ψυχοθεραπείας στη Κρήτη, το οποίο είναι πλήρως αναγνωρισμένο από την EFTATICκαι γενικότερα στην Ευρώπη είναι της ΕΣΥΘΕΠΑΣ.

 

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα

Κατηγορία: Σεμινάρια

Website: http://www.sosyti.gr/education.html