Εκδηλώσεις
Εκδήλωση

03/09/2021 - 03/07/2022

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Αγαπητή/έ κυρία/ε καλημέρα,

Επικοινωνούμε μαζί σας σε σχέση με την εισαγωγή εκπαιδευόμενων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: “Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική”, που οργανώνεται από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόκειται για ένα ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 9 μηνών (515 ώρες) και οι εγγραφές γίνονται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη Γραμματεία του προγράμματος: Ε-mail: school-psychology@uth.gr, τηλ.: 6987053722 & 24210-06366/90.

Επισυνάπτεται ο Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος, σε μια σύντομη και μία πιο εκτεταμένη μορφή, και θα σας παρακαλούσαμε, αν είναι δυνατόν, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας και να προωθηθεί όπου κρίνετε σκόπιμο, προκειμένου να ενημερωθούν οι τυχόν ενδιαφερόμενοι/ες.

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων

Με εκτίμηση

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος

Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – 15.06.2021

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – 15.06.2021