Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

19/11/2022 - 20/11/2022

Εκπαίδευση Διευκολυντών ACT-ACT Facilitators, Νοέμβριος 2022

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ σε συνεργασία με τον AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION και την μόνιμη επιτροπή του ΣΕΨ

«ACT/Μικροί Μεγάλοι Μαζί Εναντίον της Βίας» διοργανώνουν διήμερη Εκπαίδευση Διευκολυντών ACT – ACT Facilitators Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ., Γραφεία ΣΕΨ, Αίθουσα Σοφία Βερβελίδου

Εκπαιδευτής: Michele Knox, Ph.D. Professor of Psychiatry, licensed clinical psychologist at the University of Toledo College of Medicine and Life Sciences. Master Trainer for the ACT Raising Safe Kids program, the American Psychological Association’s child maltreatment prevention program.

Προϋποθέσεις:

Αποκλειστικά για Ψυχολόγους τακτικά μέλη ΣΕΨ

Περιορισμένος αριθμός εκπαιδευομένων, μέγιστος αριθμός 30 άτομα

Θα χορηγηθεί Bεβαίωση Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση θα γίνει στην Αγγλική γλώσσα

Κόστος συμμετοχής 240 ευρώ

Όσοι εκπαιδευτούν δεσμεύονται να συνεργάζονται με τον ΣΕΨ για τη διοργάνωση σεμιναρίων «ACT/Μικροί Μεγάλοι Μαζί Εναντίον της Βίας» για γονείς και εκπαιδευτικούς

Οι αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο info@seps.gr στη Γραμματεία του ΣΕΨ έως 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Αίτηση Εκπαίδευσης ACT Michele Knox Βιογραφικό

Ανακοίνωση ΔΣ ACT Training 20

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού θα πραγματοποιηθεί: Γραφεία ΣΕΨ, Αίθουσα Σοφία Βερβελίδου