Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

24/10/2017 - 21/11/2017

ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ SCID

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ SCID

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) ξεκινάει σε συνεργασία με την Α’ Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ και την εταιρεία «Προαγωγή της Γνώσης στις Ψυχικές Διαταραχές», νέο κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τη χορήγηση των Δομημένων Ψυχιατρικών Συνεντεύξεων σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM-5, SCID-5-CV (μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές) και SCID-5-PD (διαταραχές προσωπικότητας). Τα σεμινάρια θα βασιστούν στο υλικό των δύο συνεντεύξεων που εκδόθηκε πρόσφατα στην ελληνική γλώσσα από τις Εκδόσεις ΒΗΤΑ. Την ευθύνη των σεμιναρίων έχει η Ομοτ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Άννα Κοκκέβη.

Λίγα λόγια για το SCID-5-CV και το SCID-5-PD

H Δομημένη Κλινική Συνέντευξη για τις Μείζονες Ψυχιατρικές Διαταραχές (Διαταραχές του πρώην άξονα Ι στο DSMIV) και τις Διαταραχές της Προσωπικότητας (Διαταραχές του πρώην άξονα ΙΙ στο DSM-ΙV) (ΑmericanPsychiatricAssociationPublishing)αποσκοπούν στη βελτίωση της διαγνωστικής αξιοπιστίας και εγκυρότητας της ψυχιατρικής διάγνωσης.

To SCID αποτελεί ένα πολύτιμο κλινικό και ερευνητικό εργαλείο. Μπορεί να χορηγηθεί σε ψυχιατρικούς ασθενείς καθώς και σε ασθενείς με κάποια σωματική νόσο. Προσφέρεται επίσης για χορήγηση σε μελέτες όπου τα άτομα δεν ταυτοποιούνται ως ψυχιατρικοί ασθενείς (π.χ. μελέτες στην κοινότητα, οικογενειών, στην πρωτοβάθμια φροντίδα) και είναι καταλληλότερο για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.

To SCID δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης των δεξιοτήτων ψυχιατρικής συνέντευξης στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας – ψυχιατρικής, ψυχολογίας, ψυχιατρικής κοινωνικής εργασίας, νοσηλευτικής – καθώς και στους φοιτητές.

Σε ποιους απευθύνονται τα σεμινάρια

Τα σεμινάρια απευθύνονται στους επαγγελματίες και τους τελειόφοιτους ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του ευρύτερου χώρου της ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές).

Στόχοι της εκπαίδευσης

Βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι η κατάκτηση από τους εκπαιδευόμενους των δεξιοτήτων και της τεχνικής της διεξαγωγής των δομημένων συνεντεύξεων για τις μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές και τις διαταραχές προσωπικότητας σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM-5. Το υλικό το οποίο θα δοθεί στους εκπαιδευόμενους στη διάρκεια των σεμιναρίων για το SCIDCV και το SCIDPDπεριλαμβάνει αντίστοιχα: τον Οδηγό Χρήστη SCID-CV (152 σελίδες) και τη Συνέντευξη SCID-CV(95 σελίδες), τον Οδηγό Χρήστη SCID-PD (93 σελίδες), το αυτοχορηγούμενο Ανιχνευτικό Ερωτηματολόγιο SCID-PD (7 σελίδες) και τη Συνέντευξη SCID-PD (40 σελίδες).

Διάρκεια σεμιναρίων

Θα πραγματοποιηθούν ξεχωριστά σεμινάρια για το SCID-5-CV (συνολικής διάρκειας 20 ωρών, κατανεμημένων σε τετράωρα, 2 ημέρες της εβδομάδας για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες) και για το SCID-5-PD (συνολικής διάρκειας 16 ωρών, κατανεμημένων σε τετράωρα, 2 ημέρες την εβδομάδα, για δύο συνεχόμενες εβδομάδες).

Χρόνος πραγματοποίησης σεμιναρίων

Το Σεμινάριο για το SCID-5-CV θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 2.00 μ.μ. – 6.00 μ.μ. στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Τρίτη 24 Οκτωβρίου (Έναρξη)

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου

Τρίτη 31 Οκτωβρίου

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου

Τρίτη 7 Νοεμβρίου

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου (Λήξη)

ToΣεμινάριο για το SCID-5-PDθα ακολουθήσει στις ημερομηνίες:

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου (Έναρξη)

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου

Τρίτη 28 Νοεμβρίου

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου (Λήξη)

Μέθοδοι διδασκαλίας

Η διδασκαλία θα γίνεται σε μικρές ομάδες 10-12 ατόμων, θα είναι ενεργητική και θα στηρίζεται στο έντυπο υλικό το οποίο έχει εκδοθεί. Θα δοθεί έμφαση στο παίξιμο ρόλων και στην χορήγηση των συνεντεύξεων σε κλινικά περιστατικά (άτομα με μείζονες ψυχικές διαταραχές και με διαταραχές προσωπικότητας).

Κόστος παρακολούθησης σεμιναρίων

Το κόστος συμμετοχής στο οποίο περιλαμβάνεται και το αντίστοιχο υλικό είναι 500 ευρώ για το σεμινάριο του SCID-5-CV και 400 ευρώ για το SCID-5-PD.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ E-MAIL (secretar@epipsi.gr) Ή ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΨΥ (τηλ. 210 6170804, 210 6170805).

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Κατηγορία: Σεμινάρια