Εκδηλώσεις
Ετήσια Σεμινάρια

01/01/2016 - 31/12/2017

ΕΤΗΣΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 2016-17

1
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 2016-17
1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσω των εκάστοτε αναπτυξιακών φάσεων της πορείας του ανθρώπου.
Το μάθημα απευθύνεται σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει τις βασικές τους σπουδές και θα ήθελαν να εμβαθύνουν σε αυτό το μάθημα.
Οι ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν τις κύριες θεωρητικές κατευθύνσεις στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία, το ρόλο του περιβάλλοντος, την ψυχοκοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη στη βρεφική, νηπιακή, παιδική και εφηβική ηλικία και τις κυριότερες διαγνωστικές κατηγορίες της ψυχοπαθολογίας παιδιού και εφήβου.
Εισηγητές: Πίμπας Ιωάννης M. Sc Ψυχολόγος & Κατσικά Αλεξάνδρα, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια Ημερομηνίες διεξαγωγής 16/10, 06/11, 04/12/2016 08/01, 05/02, 05/03, 02/04, 07/05, 11/06/2017 Ώρες διεξαγωγής Κυριακή 10:00-13:00 Διάρκεια 27 ώρες Κόστος Συμμετοχής 300€
http://www.art-therapy.gr/banner/129-anptyxiakh-psuxologia
2.ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοικειώσει τους σπουδαστές με τις βασικές αρχές και τις κλινικές εφαρμογές της νευροψυχολογίας. Το μάθημα απευθύνεται σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει τις βασικές τους σπουδές και θα ήθελαν να εμβαθύνουν σε αυτό το μάθημα. Ξεκινώντας από τους σταθμούς στην ιστορία της νευροψυχολογίας και τα βασικά στοιχεία ανατομίας του εγκεφάλου, θα μελετήσουμε τις ψυχο-νοητικές λειτουργίες και τη σχέση τους με τη δομή του εγκεφάλου και θα εστιάσουμε σε βασικές
2
νευρολογικές και ψυχικές παθήσεις, όπου διαταράσσεται η ανθρώπινη συμπεριφορά (νόηση, συναίσθημα). Θα κατανοήσουμε τις μεθοδολογικές αρχές της νευροψυχολογικής αξιολόγησης και θα προσπαθήσουμε να εξοικειωθούμε με αντιπροσωπευτικές νευροψυχολογικές δοκιμασίες για την αξιολόγηση των νοητικών λειτουργιών. Θα αναφερθούμε, τέλος, σε σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις που συνδέουν τις εγκεφαλικές δομές και λειτουργίες με την αντίληψη και την έκφραση της τέχνης.
Εισηγήτρια: Χρηστίδη Φωτεινή, Ph.D, M. Sc Ψυχολόγος, Κλινικός Νευροψυχολόγος Ημερομηνίες διεξαγωγής 16/10, 06/11, 04/12/2016 08/01, 05/02, 05/03, 02/04, 07/05, 11/06/2017 Ώρες διεξαγωγής Κυριακή 14:00-17:00 Διάρκεια 27 ώρες Κόστος Συμμετοχής 350€
http://www.art-therapy.gr/banner/131-neyropsuxologia
3.ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Το μάθημα απευθύνεται σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει τις βασικές τους σπουδές και θα ήθελαν να εμβαθύνουν σε αυτό το μάθημα. Στο μάθημα αυτό γίνεται προσπάθεια εξοικείωσης με την ψυχιατρική σκέψη, μεθοδολογία και πρακτική. Μελετώνται οι βασικές νοσολογικές οντότητες και η συνήθης αντιμετώπισή τους από την τρέχουσα ψυχιατρική. Σκοπός είναι η απόκτηση βασικών ψυχιατρικών γνώσεων, απαραίτητων για κάθε θεραπευτή, ανεξάρτητα από τα αν εργάζεται ή όχι με ψυχιατρικούς ασθενείς.
Εισηγητής: Πρασσάς Στυλιανός, Ψυχίατρος
Ημερομηνίες διεξαγωγής 15/10, 05/11, 03/12/2016 07/01, 04/02, 04/03, 01/04, 06 /05, 10/06/2017 Ώρες διεξαγωγής Σάββατο 14:00-17:00 Διάρκεια 27 ώρες Κόστος Συμμετοχής 300€ http://www.art-therapy.gr/banner/134-psyxopathologia-enhlikwn

Κατηγορία: Ετήσια Σεμινάρια