Εκδηλώσεις
Συνέδρια / Ημερίδες

06/12/2014

«H ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών στην παιδική και εφηβική ηλικία: επ’ευκαιρία της 5ης αναθεώρησης του D.S.M. Diagnostic andStatistical Manual of Mental Disorders »

Η Υπηρεσία Παιδιών και Εφήβων του  Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής Α’Ψυχιατρική κλινική, Ε.Κ.Π.Α., διοργανώνει επιστημονική ημερίδα στις 06/12/2014, με θέμα

«H ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών στην παιδική και εφηβική ηλικία: επ’ευκαιρία της 5ης αναθεώρησης του D.S.MDiagnostic andStatistical Manual of Mental Disorders »

 

 

«H ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών στην παιδική και εφηβική ηλικία: επ’ευκαιρία της 5ης αναθεώρησης του D.S.M. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders »

  

Πρόγραμμα Ημερίδας

06/12/2014

 

9:00 Εγγραφές

9:15   Α’ Συνεδρία:     Η ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών

Εισαγωγή –  Πρόεδρος: Χ. Παπαγεωργίου

9:30-10:00    «Η ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών διαχρονικά»  Β. Κονταξάκης

10:00-10:30  «Η ταξινόμηση στην Παιδοψυχιατρική»  Ε. Λαζαράτου

10:30-11:00 «H 5η αναθεώρηση του DSM: Κριτική Παρουσίαση»   Γ. Κωνσταντακόπουλος

11:00-11:30 «Παιδοψυχιατρικές Διαταραχές στο DSM-5»    Δ. Αναγνωστόπουλος    

11:30-12:00    Συζήτηση

12:00-12:30   Διάλειμμα

 

Β’Συνεδρία,  Το κεφάλαιο των νευρο-αναπτυξιακών διαταραχών στο DSM-5   Πρόεδρος: Δ. Πλουμπίδης

 

12:30-13:00   «Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές: Διαταραχές επικοινωνίας»   Μ. Βλασσοπούλου

13:00-13:30   «Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος»    Κ. Παπανικολάου

13:30-14:00   «Νοητική Υστέρηση» Β. Ρότσικα

14:00-14:30   «Mαθησιακές Διαταραχές»  Κ. Σακελλαρίου                                                       

14:30-15:00   «Κινητικές Διαταραχές»  Ι. Τσίπρα, Α. Μουσελίμη

15.00-15.30  Συζήτηση-Συμπεράσματα

  

                                    ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Παπαγεωργίου Χ., Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής Αιγινητείου Νοσοκομείου, Ε.Κ.Π.Α.

Kονταξάκης Β., Oμότιμος Καθηγητής Κλινικής και Κοινωνικής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

Λαζαράτου Ε.,  Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, Υπηρεσία Παιδιών και  Εφήβων, Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α.

Κωνσταντακόπουλος Γ., Ψυχίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α’ Ψυχιατρικής  Κλινικής , Ε.Κ.Π.Α., Institut of Psychiatry Kings College, London

Αναγνωστόπουλος Δ., Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Υπηρεσία Παιδιών και Εφήβων, Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής Α’Ψυχιατρική κλινική, Ε.Κ.Π.Α.          

 

Πλουμπίδης Δ., Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α.

Βλασσοπούλου Μ., Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας Λόγου και Επικοινωνίας, Υπηρεσία Παιδιών και  Εφήβων, Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α.

Παπανικολάου Κ., Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική,  Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, Ε.Κ.Π.Α.

Ρότσικα Β.  Επίκουρη Καθηγήτρια  Ψυχολογίας, Υπηρεσία Παιδιών και  Εφήβων, Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α.

Σακελλαρίου Κ.  Ψυχολόγος – Ψυχο-παιδαγωγός, Msc Κοινωνικής Ψυχιατρικής- Παιδοψυχιατρικής, Υπηρεσία Παιδιών και  Εφήβων, Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α.

Τσίπρα Ι., Εργοθεραπεύτρια, M.S. , Υπηρεσία Παιδιών και  Εφήβων, Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α.

Μουσελίμη Α., Εργοθεραπεύτρια, Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α.

Οργάνωση : Α’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής, Υπηρεσία Παιδιών & Εφήβων

Δικαίωμα συμμετοχής στην ημερίδα: 15 €

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Οργανωτική Επιτροπή  :   Λαζαράτου Ελένη

                                             Αναγνωστόπουλος Δημήτρης

                                             Παπαελευθερίου Ευγενία

                                             Τσαλίκη Χριστίνα

                                             Καπουλέα Κατερίνα

Τόπος: Αμφιθέατρο Αιγινητείου Νοσοκομείου  , Λεωφ. Βασ. Σοφίας 72-74, 11528 Αθήνα

Email:  ypsype@gmail.com

Κατηγορία: Συνέδρια / Ημερίδες

Πού θα πραγματοποιηθεί: Μαγγίνειο Αμφιθέατρο του Αρεταίειου Νοσοκομείου. Αθήνα Ελλάδα

Email: ypsype@gmail.com