Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

21/07/2019 - 30/11/2019

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (Alzheimer Hellas) δωρεάν πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης, 2 φορές την εβδομάδα, για άτομα που πάσχουν από Νευρολογικές παθήσεις (ΝΠ) όπως: Πολυνευροπάθειες, Άνοιες – Νόσος Alzheimer, ΑΕΕ – Αγγεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/07/2019

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (Alzheimer Hellas) θα πραγματοποιήσει
στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους άθλησης της Alzheimer Hellas, δωρεάν πρόγραμμα θεραπευτικής
άσκησης, 2 φορές την εβδομάδα, για άτομα που πάσχουν από Νευρολογικές παθήσεις (ΝΠ) όπως:
Πολυνευροπάθειες, Άνοιες – Νόσος Alzheimer, ΑΕΕ – Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, Νόσος Parkinson,
Σκλήρυνση κατά πλάκας κ.α.
Στόχοι του προγράμματος είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών θεραπευτικής άσκησης ασθενών με ΝΠ, η
πρόληψη αλλά και η πρώιμη παρέμβαση και αντιμετώπιση της αναπηρίας που επέρχεται στην πορεία
της κάθε νευρολογικής νόσου. Ως ημερoμηνία έναρξης των προγραμμάτων έχει οριστεί η Παρασκευή 1 η
Νοεμβρίου 2019 στις 17:00 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση
συμμετοχής στο τηλ. επικοινωνίας: 2310 810411 (εσ. 154). Απαραίτητη προϋπόθεση, πέραν της δήλωσης
συμμετοχής, είναι και η φυσική παρουσία των ενδιαφερόμενων με αθλητική ενδυμασία στη Μονάδα
Alzheimer “Αγία Ελένη” (Πέτρου Συνδίκα 13) την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου στις 17:00 μ. μ. προκειμένου να
πραγματοποιηθεί κινητική αξιολόγηση συμμετοχής και ενημέρωση από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των
Θεραπευτικών προγραμμάτων.

Dr. Βασιλική Σ. Γαροπούλου M.Sc.´s., Ph.D., P.D.
Καθηγήτρια Επιστήμης Ειδικής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ.
Επ. Συνεργάτης  Α'  Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής ΑΧΕΠΑ
Επ. Συνεργάτης Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών.
vgaropoulou@med.auth.gr
Dr. Χρήστος A. Μουζακίδης M.Sc., Ph.D.
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών.
cmouzak@gmail.com

*Ιστορικά στοιχεία και ταυτότητα της Alzheimer Hellas
Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (Alzheimer Hellas) συστήθηκε στις
29/10/1995 ως Ν.Π.Ι.Δ. μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοποί της είναι η δημιουργία δομών, υπηρεσιών
και συνθηκών που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών με άνοια, αλλά και των περιθαλπόντων
τους, η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση μέτρων πρόληψης και η βελτίωση της διάγνωσης της
ασθένειας. Στόχος της εταιρείας είναι να οδηγήσει στην όσο το δυνατόν μικρότερη περιθωριοποίηση και
στην έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας.

Μονάδες Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer

«Άγια Ελένη», Πέτρου Συνδίκα 13, Τ.Κ. 546 43, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 810411, Fax: 2310 925802
«Άγιος Ιωάννης», Κων/νου Καραμανλή 164, Τ.Κ. 542 48, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 351453-5, Fax: 2310 351 456

Web: www.alzheimer-hellas.gr, E-mail: info@alzheimer-hellas.gr
Facebook: AlzheimerHellas, Υoutube: Alzheimer Hellas

Κατηγορία: Σεμινάρια